printen:
doorsturen:
delen:
11 januari 2018

NEN en NEPROM werken aan standaard consumentendossier

De NEPROM werkt met o.a. de Woonalliantie, Bouwend Nederland en NLingenieurs aan een NEN-norm voor het consumentendossier.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is een amendement aangenomen over het overleggen van een dossier aan de opdrachtgever. Dit is overigens geen dwingend recht. Er mag van afgeweken worden. Het is de bedoeling dat de positie van de opdrachtgever versterkt wordt door het overleggen van relevante informatie. Niet alleen over/ter controle van de nakoming van de overeenkomst (tekeningen en berekeningen), maar ook over het onderhoud van het pand. 

We waarderen het dat BPD, Van Wijnen, de Alliantie en Bouwinvest namens de NEPROM in de NEN-commissie zitten en tijd steken in de ontwikkeling van het dossier. Op die manier kan er een hoogwaardig model tot stand komen.
 
We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot dit dossier en Kwaliteitsborging in het algemeen. We wachten in dat kader nog op een bericht van Minister Ollongren over de voortgang van het wetsvoorstel.                                                           

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen > Nieuws > NEN en NEPROM werken aan standaard consumentendossier  

Nieuws : NEN en NEPROM werken aan standaard consumentendossier

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave