Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen > activiteiten > activiteiten > binnenstedelijke-gebiedstransformaties
content horend bij menu-item 'activiteiten'

Intensiveringsprogramma Binnenstedelijke gebiedstransformaties

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor grootschalige woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden. In het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties hebben ze vastgelegd hoe ze meerjarige samenwerking aangaan en de krachten slim bundelen om de woningbouw in de steden te versnellen en op te schalen. Zij vragen aan het Rijk om mee te investeren.

Start intensiveringsprogramma
De komende tijd gaan de initiatiefnemers aan de slag met het opstarten van het Intensiveringsprogramma Binnenstedelijke Gebiedstransformatie, gericht op het realiseren van de doelstellingen zoals die in het Manifest zijn vastgelegd. Op deze pagina vindt u alle informatie die betrekking heeft op dit programma-in-wording. Het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties is ondertekend door: G32, gemeente Utrecht, NEPROM, Bouwend Nederland, NVB-bouw, IVBN en Natuurmonumenten. Het Manifest sluit nauw aan bij de NL Next Level campagne van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland, en zij beschouwen dit Manifest als een nadere uitwerking hiervan voor binnenstedelijke gebiedstransformatie. De doelstellingen en oplossingsrichtingen in dit Manifest worden tevens onderschreven door de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook binnen de recent door boegbeeld Bernard Wientjes gepresenteerde Bouwagenda hebben de doelstellingen van het Manifest een plaats gevonden. 

Onmiddellijk na het verschijnen van het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties ontvingen de initiatiefnemers een steunbetuiging van het College van Rijksadviseurs, met daarin Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de twee Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt en Berno Strootman. 

Onderzoek Transformatiepotentie bestaande stad
Van groot belang voor de binnenstedelijke opgave is de hoeveelheid ruimte die binnen de steden beschikbaar is om om te zetten naar de woonfunctie. Recentelijk is daartoe ondrzoek uitgevoerd door Brink Management / Advies onder leiding van BPD en NEPROM en geëntameerd door een consortium van G32, BNG en de Praktijkstoel Gebiedsontwikkeling. Bij het onderzoek was een brede begeleidingsgroep betrokken met vertegenwoordigers van het College van Rijksadviseurs, Gemeente Den Haag, Interprovinciaal Overleg, Ministerie van BZK, PBL en Stadgenoot.

Het onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat in 2016 onderzocht hoe groot de theoretische transformatiepotentie van bestaande gebieden in Nederland is. Uit het vervolgonderzoek blijkt nu dat de werkelijke transformatiepotentie van bestaande gebieden 90.000 woningen is, rekening houdend met factoren als de kwalitatieve woningvraag, financiële haalbaarheid en de tijd, complexiteit en organiserend vermogen die gepaard gaan met een gebiedsontwikkeling. Uitsluitend door het nemen van extra maatregelen, kan de reële transformatiepotentie worden opgerekt van 90.000 woningen (10 procent van de woningvraag) naar maximaal 314.000 woningen (30 procent van de woningvraag).

Tijdens het drukbezochte debat ‘Transformatiepotentie bestaande stad’ op 8 maart jl. in Utrecht werd het Manifest aangeboden aan vier politici. 

 

Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, schreef een artikel over 'De grote verdichtingstruc'. Zijn binnenstedelijke gebiedstransformaties financieel rond te krijgen door het aantal woningen daarin stevig op te voeren, zoals adviesbureau Fakton betoogt? 

Verdergaan naar hoofdinhoud

activiteiten

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave