dossiers > aanbestedingen > default
content horend bij menu-item 'dossiers'

dossier aanbestedingenHet organiseren van ontwikkelingscompetities en aanbestedingen, en ook het deelnemen hieraan, vergen inspiratie en soms ook transpiratie. De NEPROM blijft zich voortdurend inzetten voor heldere en evenwichtige procedures en voorwaarden. Wij doen dat bijvoorbeeld door het uitbrengen van publicaties als ‘De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling’ en het actief voeren van een constructieve dialoog met gemeenten. De nieuwe aanbestedingswet en de huidige marktomstandigheden komen daarbij aan bod.aanbestedingen | uitgelicht

18 mei 2016

Ontwikkelcompetities: vinger aan de pols

Nu het weer beter gaat op de woningmarkt zien de NEPROM-leden het aantal ontwikkelcompetities sterk toenemen. In vergelijking met vroeger gaat er veel goed, maar bij een aantal gemeenten kan het beter. meer
11 september 2014

Houd het simpel!

Op 2 oktober organiseert de NEPROM in samenwerking met AKRO Consult een leerzame middag over het op gang brengen van gebiedsontwikkelingen met slimme ontwikkelcompetities. meer
29 juli 2014

Vermijden van ongeoorloofde staatssteun

Naar aanleiding van onze oproep om te reageren op de Handreiking Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling kregen wij een suggestie van Raymond van der Waarde, projectmanager D2 ontwikkeling BV. meer

aanbestedingen | nieuwsarchiefcontact 

De NEPROM hoort graag uw mening! Neem contact op met Nicolette Zandvliet als u vragen of opmerkingen heeft over zaken die in dit dossier aan de orde komen.

publicatiesDe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, een co-productie van het ministeries van I&M en BZK, VNG, IPO en NEPROM, is herzien. In deze editie wordt speciale aandacht besteed aan onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aan de Crisis- en herstelwet waarmee een sterke juridische vereenvoudiging is gerealiseerd.

Download: Herziene Reiswijzer Gebiedsontwikkeling

Verdergaan naar hoofdinhoud

dossiers

Zoeken
Introductiepagina
wet en regelgeving
leges
vernieuwing en transformatie