dossiers > duurzaamheid > default
content horend bij menu-item 'dossiers'

dossier duurzaamheid

 

Duurzaamheid neemt bij NEPROM-activiteiten een belangrijke plaats in. De Commissie Duurzaamheid helpt de vereniging bij het zoeken naar een praktische, nuchtere toepassing, waarbij de maatschappelijke baten en kosten in balans blijven. De NEPROM is partner in het in 2008 afgesloten Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw en penvoerder voor het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma. Zie www.lente-akkoord.nl voor nieuws, bijeenkomsten en cursussen. 

Het ontwikkelen van duurzame steden is dé opgave waar ontwikkelaars, ontwerpers, beleggers, corporaties en overheden de komende jaren samen met gebruikers mee aan de slag moeten. Daarom organiseert de NEPROM een Masterclass Duurzaam Ontwikkelen (MCDO).duurzaamheid | uitgelicht

 
10 februari 2018

ZEN-congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Hoe gaan we gasvrije en energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? meer
26 januari 2018

Aardgasvrij op een verantwoorde manier

Nederland moet veel sneller van het gas af, om te beginnen met nieuwbouw. Hoe reēel is deze ambitie? Gisteren opende het NOS Journaal met deze vraagstelling. meer
16 januari 2018

Nieuwbouw aardgasvrij!

Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen. meer

duurzaamheid | nieuwsarchiefcontact


De NEPROM hoort graag uw mening! Neem contact op met Claudia Bouwens als u vragen of opmerkingen heeft over zaken die in dit dossier aan de orde komen.

Verdergaan naar hoofdinhoud

dossiers

Zoeken
Introductiepagina
wet en regelgeving
leges
vernieuwing en transformatie