dossiers > duurzaamheid > default
content horend bij menu-item 'dossiers'

dossier duurzaamheid

 

Duurzaamheid neemt bij NEPROM-activiteiten een belangrijke plaats in. De Commissie Duurzaamheid helpt de vereniging bij het zoeken naar een praktische, nuchtere toepassing, waarbij de maatschappelijke baten en kosten in balans blijven. De NEPROM is partner in het in 2008 afgesloten Lente-akkoord Energiezuinige Nieuwbouw en penvoerder voor het kennisoverdracht- en stimuleringsprogramma. Zie www.lente-akkoord.nl voor nieuws, bijeenkomsten en cursussen. 

Het ontwikkelen van duurzame steden is dé opgave waar ontwikkelaars, ontwerpers, beleggers, corporaties en overheden de komende jaren samen met gebruikers mee aan de slag moeten. Daarom organiseert de NEPROM een Masterclass Duurzaam Ontwikkelen (MCDO).duurzaamheid | uitgelicht

 
16 januari 2018

Nieuwbouw aardgasvrij!

Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen. meer
30 maart 2017

Aardgasvrije wijken en energieneutrale nieuwbouw

Een groot aantal overheden en netbeheerders ondertekende onlangs de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’. De NEPROM ziet dit als een logische stap in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving. meer
17 februari 2017

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. meer

duurzaamheid | nieuwsarchiefcontact


De NEPROM hoort graag uw mening! Neem contact op met Claudia Bouwens als u vragen of opmerkingen heeft over zaken die in dit dossier aan de orde komen.

Verdergaan naar hoofdinhoud

dossiers

Zoeken
Introductiepagina
wet en regelgeving
leges
vernieuwing en transformatie