dossiers > gebiedsontwikkeling > default
content horend bij menu-item 'dossiers'

dossier gebiedsontwikkelingHoe kunnen we ervoor zorgen dat de investeringen die noodzakelijk zijn voor gebiedsontwikkelingen in deze crisistijd toch van de grond komen? En dat zonder te beknibbelen op de kwaliteit van de leefomgeving? Een vaak voorkomend praktisch probleem is het pakket van eigen regels die zijn vastgelegd door lokale overheden in beleidsnota’s, verordeningen en (bestemming-)plannen. De optelsom van deze (sectorale) regels kan projecten onhaalbaar maken of onnodig duur. Een meer pragmatische houding is hier volgens de NEPROM op zijn plaats.gebiedsontwikkeling | uitgelicht


15 maart 2018

Zo wordt de Nationale Omgevingsvisie een succes

Verstedelijking, mobiliteit, de energietransitie van de gebouwde omgeving en de aanpassing ons land aan de klimaatverandering: in de Nationale Omgevingsvisie komen deze en andere kwesties samen. meer
14 maart 2017

10 tot 30% van woningvraag te realiseren in bestaande stad

De behoefte aan nieuwe woningen is gigantisch: ruim één miljoen tot 2030. Bijna een derde deel kan binnenstedelijk van de grond komen. meer
17 augustus 2016

De Omgevingswet. Voor Projectontwikkelaars

Het is een drukke Omgevingszomer. De nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking, de aanvullingswet grondeigendom, de AMvB's onder de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging liggen ter consultatie. meer

gebiedsontwikkeling | nieuwsarchiefcontact

De NEPROM hoort graag uw mening! Neem contact op met Margriet Schepman voor vragen of opmerkingen over dit dossier.

actuele onderwerpen 

#neprom-prijs
#gebiedsontwikkeling 
#svir 

#gebiedsontwikkeling

Verdergaan naar hoofdinhoud

dossiers

Zoeken
Introductiepagina
wet en regelgeving
leges
vernieuwing en transformatie