dossiers > kantorenmarkt > default
content horend bij menu-item 'dossiers'

dossier kantorenmarktDe leden van de NEPROM ontwikkelen een belangrijk deel van het commerciële vastgoed in Nederland. Een kernactiviteit van de NEPROM is het jaarlijkse onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed in Nederland. Dit onderzoek biedt een compleet overzicht van de nieuwbouw en herontwikkeling van kantoren en winkels in Nederland, vanaf ideefase tot en met oplevering.

NEPROM: vereniging van her/ontwikkelaars
Met een leegstandspercentage van bijna 15% van de voorraad, en lokaal zelfs meer, is de aanpak van de kantorenleegstand een maatschappelijke opgave geworden. De NEPROM heeft zich van het begin af aan hard gemaakt voor het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren: een maatregelenpakket om tot een goed functionerende kantorenmarkt te komen met een kantorenvoorraad die past bij de diverse gebruikersvragen wat betreft kwaliteit, locaties, gebouwfunctionaliteit en omvang. Ontwikkelaars richten zich daarvoor in toenemende mate op bestaand stedelijk gebied en op de herontwikkeling en transformatie van verouderde gebieden en gebouwen.kantorenmarkt | uitgelicht

27 juni 2017

Samenwerken aan gezonde kantorenmarkt

Markt, overheid en kantoorgebruikers hebben afgesproken dat ze blijven samenwerken om de kantorenmarkt gezonder te maken. Referentiepunt blijft het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren uit 2012. meer
18 juni 2015

Kantorenaanpak verdient impuls

Drie jaar na ondertekening van het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren is al veel bereikt, maar nog lang niet voldoende. meer
23 februari 2015

De kantoorvernieuwers veroveren Nederland!

Op 26 maart organiseren NEPROM en PropertyNL namens de partijen verzameld in de Kantorentop een kennisbijeenkomst en praktijkworkshops over de dynamiek in de kantorenmarkt. meer

kantorenmarkt | nieuwsarchiefcontact

De NEPROM hoort graag uw mening! Neem contact op met Margriet Schepman over zaken die in dit dossier aan de orde komen.

actuele onderwerpen

#kantorenmarkt 
#transformatie 
#leegstand 

publicaties

NEPROM-visie aanpak kantorenleegstand 
(NEPROM, juni 2012)

Convenant aanpak leegstand kantoren (juni 2012)

Eindrapport experimenteergebieden (SITE urban development, september 2011)


#kantorenmarkt


overig nieuws

Verdergaan naar hoofdinhoud

dossiers

Zoeken
Introductiepagina
wet en regelgeving
leges
vernieuwing en transformatie