leges

dossier legesProjectontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties worden in veel Nederlandse gemeenten
geconfronteerd met sterk stijgende legestarieven voor een omgevingsvergunning. De hoogte
van de leges staat regelmatig in geen enkele verhouding tot de door de gemeenten verrichte werkzaamheden. Bovendien ontbreekt in veel gemeenten een deugdelijke onderbouwing van de kostendekkendheid van de legestarieven

Kruissubsidiëring
Gemeenten passen tegelijkertijd een vorm van kruissubsidiëring toe. Het betreft zeer forse bijdragen vanuit de leges van omvangrijke (nieuw)bouwprojecten aan activiteiten van geringe omvang, zoals het plaatsen van een dakkapel of een kapvergunning. Dat systeem is volgens de NEPROM, mede als gevolg van de crisis, niet langer houdbaar.

NEPROM en Aedes (vereniging van woningcorporaties) maken zich sterk voor een duurzaam leges-stelsel dat past binnen de kaders van een nieuwe Omgevingswet. Wij hebben bij grote gemeenten, de VNG en de BWTN om aandacht daarvoor gevraagd. Wij vinden het belangrijk dat het leges-stelsel ontwikkelingsgericht is en dat de gebruiker centraal staat. Overigens kunnen op grond van artikel 2.9 lid 2 Wabo aanvullende regels worden gesteld aan de wijze waarop gemeenten de legeskosten dienen te berekenen en onderbouwen. leges | uitgelicht

10 april 2018

Praktijk-bijeenkomst leges op 22 mei

Tijdens deze kostenloze praktijk-bijeenkomst onder leiding van Rudi Minkhorst (Poelmann van den Broek Advocaten) krijg je tips & trucs mee voor gebruik in jouw dagelijkse praktijk. meer
31 mei 2017

Leges: bezwaar maken loont

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 26 april 2017 de Legesverordening 2014-1 van de gemeente Tilburg geheel onverbindend verklaard. meer
23 februari 2017

De kogel is door de kerk

Jan Fokkema blogt: "De Wet kwaliteitsborging bouw is een feit. Je kunt er blij mee zijn of hevig teleurgesteld, nu gaat het er om dat we onze schouders er onder zetten." meer

leges | nieuwsarchiefcontact 

De NEPROM is momenteel in gesprek met o.a. het Ministerie van BZK, de grote gemeenten en de Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht over een duurzame aanpassing van het leges-stelsel omgevingsvergunning. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Nicolette Zandvliet.

actuele onderwerpen

#bouwleges 
#omgevingswet 

#leges

Verdergaan naar hoofdinhoud

leges

Zoeken
Introductiepagina