printen:
doorsturen:
delen:
03 april 2017

Hoogstedelijk Wonen: Sluisbuurt als aanleiding

Het ontwikkelen van aantrekkelijke hoogstedelijke woonmilieus is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Bovendien is er volop debat over het thema, onder meer naar aanleiding van de te ontwikkelen Sluisbuurt in Amsterdam. Om van elkaars visie en ervaring te leren, gaan we op de Dag van de Projectontwikkeling in gesprek over het ontwerpen en ontwikkelen van dergelijke woonmilieus. Dat doen we aan de hand van presentaties over stedenbouw en over gebouwconcepten en woningtypen.

Een belangrijk deel van de voor 2030 te realiseren één miljoen nieuwe woningen moet binnen bestaand stedelijk gebied landen. Steeds meer hoog opgeleide, jonge, veelal eenpersoons-huishoudens voelen zich aangetrokken tot het stedelijk leven en zij kiezen steeds vaker voor een relatief klein appartement in een gebouw met services en een voorzieningenrijke buurt. Een belangrijke opgave voor de komende jaren ligt in het ontwikkelen van voor deze doelgroep aantrekkelijke hoogstedelijke woonmilieus, onder andere door transformatie en herontwikkeling van binnenstedelijke gebieden. Maar ook stedelijk georiënteerde gezinnen en senioren moeten zich in die woonmilieus thuis kunnen voelen. Ontwikkelaars kunnen en moeten daar belangrijke bijdragen aan leveren. Zie ook het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties.

De nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam is zo’n actuele opgave, waar veel debat en denkkracht over loskomt. Zie hiervoor de site van de gemeente Amsterdam over Sluisbuurt, maar ook het artikel in het NRC waarin de ambities van de gemeente ter discussie worden gesteld.

Mirjana Milanovic, stedenbouwkundige van de gemeente Amsterdam en ontwerper van het plan van de Sluisbuurt, licht tijdens de sessie het plan toe. Haar collega Jan Straub, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, is aanwezig om specifieke vragen rond de ontwikkelingsstrategie en gronduitgifte te beantwoorden.

Ruurd Gietema, stedenbouwkundige en partner KCAP Architects&Planners, zal op het ontwerp en de ontwerpthema’s voor de Sluisbuurt reageren. Hij gaat in op vragen als: Hoe wordt hoogbouw deel van de Europese stedelijke traditie en hoe combineren we mogelijkheden van hoogbouw met de bezwaren daartegen? Daarbij grijpt hij onder andere terug op de ervaringen in het ontwerpen van hoogstedelijke woon/werkmilieus opgedaan in projecten als Zuiderzicht in Antwerpen, HafenCity in Hamburg, FredericiaC in Denemarken en Wijnhaveneiland in Rotterdam.

Aansluitend pitchen in deze sessie Eva Hekkenberg van AM en Marnix van Delft van Synchroon een gebouw- en woningconcept dat zij in dit soort hoogstedelijke woonmilieus succesvol hebben ontwikkeld. Zie ook de 10 richtlijnen voor microwoningen voor ontwerpers en ontwikkelaars.

In deze sessie kiezen we niet voor de insteek van de Arcam-discussies, waarin een debat werd gevoerd over welke stedenbouwkundige oplossing het beste is (voor de Sluisbuurt). Wij kiezen er veelmeer voor om in het debat over en weer ingrediënten aan te reiken voor deze opgave op verschillende locaties in verschillende steden. Wat kunnen we van elkaar en van ervaringen elders leren; hoe komen we in verschillende steden en op verschillende locaties tot een levendige en leefbare hoogstedelijke woonmilieu; hoe creëren we plezierige condities voor de bewoners en gebruikers van dit soort woonmilieus ?

Met:
Mirjana Milanovic, Stedenbouwkundige gemeente Amsterdam
Jan Straub, projectmanager Sluisbuurt, gemeente Amsterdam
Ruurd Gietema, partner KCAP Architects&Planners

En pitchers:
Eva Hekkenberg, AM
“Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en realiseren is mijn passie. Als ontwikkelingsmanager streef ik ernaar samen met betrokkenen de kwaliteit van ruimte en de kwaliteit van leven te bevorderen. En daardoor bij te dragen aan het geluk van mensen die daar wonen, werken of verblijven.”

Marnix van Delft, Synchroon
“Als regiomanager Noord-Holland ben ik actief op zoek naar ontwikkelprojecten waarmee we de stad mooier kunnen maken. Het ontwikkelen van woonconcepten die een oplossing bieden voor de vraag naar woningen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen is daarvan een belangrijk onderdeel.”

o.l.v. Patrick Joosen, directeur Regio Zuid-West bij BPDJan Straub
Gemeente Amsterdam


Mirjana Milanovic
Gemeente Amsterdam


Marnix van Delft
Synchroon


Eva Hekkenberg
AM


Patrick Joosen
BPD
Dag van de Projectontwikkeling 2017 > Nieuws > Hoogstedelijk Wonen: Sluisbuurt als aanleiding  

Nieuws : Hoogstedelijk Wonen: Sluisbuurt als aanleiding

Verdergaan naar hoofdinhoud

Dag van de Projectontwikkeling 2017

Zoeken
Introductiepagina