publicaties > alle publicaties > default
content horend bij menu-item 'activiteiten - publicaties'

alle neprom publicaties


13.05.2014
Handreiking partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling ‘Houd het simpel met vlag en wimpel’ 
Deze handreiking is een actueel  hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden de handreiking op, m.m.v. de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. › lees meer

Download: Handreiking partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling 06.05.2014
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (winter 2013) 
Sinds september vorig jaar melden NEPROM-leden dat de verkoop van nieuwe woningen aantrekt. De cijfers van de Monitor Nieuwe Woningen (MNW) over het vierde kwartaal van 2013 tonen de stijging voor het eerst ook echt aan. › lees meer 

De Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (winter 2013) is op aanvraag beschikbaar.31.10.2013
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (najaar 2013)
In het 2e kwartaal van 2013 zijn 3165 nieuwbouwwoningen verkocht. Bijna 200 woningen minder dan in hetzelfde kwartaal in 2012. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde Monitor Nieuwe Woningen. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (najaar 2013)16.07.2013
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (zomer 2013)
De situatie op de nieuwbouw koopwoningenmarkt was in 2012 slecht; er werden ongeveer 20% minder nieuwe woningen verkocht dan in 2011. Die lijn zette zich in het eerste kwartaal van 2013 voort. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (zomer 2013)23.05.2013
Juryrapport NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013
De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2013 is gewonnen door het project De Oriënt in Den Haag. Dat maakte Juryvoorzitter Karin Laglas bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in Den Bosch. › lees meer

Download: Juryrapport NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 201313.12.2012
Duurzaam hout inkopen: handleiding voor ontwikkelaars
Vrijwel alle NEPROM-leden hebben ambities m.b.t. duurzaam geproduceerd hout. Hoe voer je dit door in je projecten? › lees meer


Download: Duurzaam hout inkopen: handleiding voor ontwikkelaars
Download: Stroomschema - duurzaam hout in het bouwproces23.10.2012
NIEUW Commercieel Vastgoed
Het onderzoek NIEUW Commercieel Vastgoed verschijnt vandaag voor de negende keer. Het laat zien wat projectontwikkelaars aan kantoren en winkels toevoegen en op welke locaties. › lees meer

Bestellen: wilt u (extra) exemplaren van de publicatie bestellen? Voor NEPROM-leden is dit gratis, niet-leden betalen €50,- per exemplaar. Bestellingen kunt u doorgeven via info@neprom.nl o.v.v. aantal exemplaren, factuuradres en uw referentie/ordernr.29.08.2012
Integriteit in het jaarverslag - de praktijk
Een behoorlijk aantal NEPROM-leden besteedt in haar jaarverslagen inmiddels aandacht aan integriteit en aan de NEPROM-gedragscode. Dit blijkt uit een inventarisatie die de NEPROM maakte. › lees meer

Download: Integriteit is een mindset - Handreiking Integriteit in het Jaarverslag in de praktijk27.06.2012
Convenant aanpak kantorenleegstand start mentaliteitsverandering
Vandaag, 27 juni ondertekenen de partners van het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren een convenant. › lees meer


Download: Aanpak Kantorenleegstand - Hoe projectontwikkelaars waarde toevoegen aan het
gezonder maken van de kantorenmarkt
22.06.2012
Nieuwbouwwoning vaak goedkoper
Kopers die kiezen voor een nieuwbouwwoning zijn financieel veelal voordeliger uit dan kopers van bestaande woningen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau RIGO. › lees meer

Download: Prijs en kwaliteit, nieuwbouw versus bestaand22.06.2012
Retailvisie: van places to buy naar places to be
De NEPROM wil samen met de andere betrokken partijen bijdragen aan de versterking en vernieuwing van winkelgebieden. Hoe we dat willen doen leest u in de Retailvise 2012. › lees meer

Download: NEPROM retailvisie 2012 - Van places to buy naar places to be15.06.2012
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (voorjaar 2012)
De verkoop van nieuwbouwwoningen heeft een nieuw dieptepunt bereikt, zo blijkt uit de Monitor Nieuwe Woningen. De NEPROM roept de overheid op tot stimuleringsmaatregelen. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (voorjaar 2012) 18.01.2012
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (winter 2011-2012)
In het afgelopen jaar zijn slechts 20.000 nieuwbouwwoningen verkocht; ruim 25% minder dan in 2010. Dat blijkt uit de Monitor Nieuwe Woningen; een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van BZK en de NEPROM door het OTB wordt uitgevoerd. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (winter 2011-2012) 22.09.2011
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (voorjaar 2011)
In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900, waarbij een gevreesde nieuwe daling van de markt realiteit lijkt te worden. Op basis van de signalen van onze leden verwachten we niet dat de markt zich in het derde kwartaal zal herstellen. De opleving van het consumentenvertrouwen op de woningmarkt na verlaging van de overdrachtsbelasting was weliswaar spectaculair, maar de verscherpte hypotheekregels hebben de markt een nieuwe knauw gegeven. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (voorjaar 2011) 12.08.2011
Ontmoet de NEPROM
De NEPROM is de branchevereniging van projectontwikkelaars in Nederland. Projectontwikkeling koppelt altijd publieke en private belangen aan elkaar. Welke uitgangspunten onze leden en wij als vereniging hanteren hebben wij in een brochure gevat. Handzaam en overzichtelijk leest u wat wij willen betekenen voor Nederland en waar u ons en onze leden op kan aanspreken.

Download: Ontmoet de NEPROM - ontwikkelaars van een mooi en duurzaam Nederland18.07.2011
Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (zomer 2011)
Na een goed nieuwbouwjaar 2010 verwacht de NEPROM een terugval van de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2011. In het tweede kwartaal werden slechts vijfduizend woningen verkocht, terwijl ontwikkelaars en woningcorporaties in het tweede kwartaal van 2010 nog 7.500 woningen verkochten. › lees meer

Download: Monitor Nieuwe Woningen - cijfers & analyses (zomer 2011)01.04.2011
Herziene Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, een co-productie van het ministeries van I&M en BZK, VNG, IPO en NEPROM, is herzien. In deze editie wordt speciale aandacht besteed aan onder meer de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en aan de Crisis- en herstelwet waarmee een sterke juridische vereenvoudiging is gerealiseerd.

Download: Herziene Reiswijzer Gebiedsontwikkeling01.04.2011
Handboek Projectontwikkeling herziene, 2e druk
Het Handboek Projectontwikkeling beschrijft het volledige projectontwikkelingsproces. Van de initiatieffase tot en met de exploitatie van onroerend goed wordt helder uiteengezet welke activiteiten door welke spelers worden ontplooid, welke wet- en regelgeving van toepassing is, welke werkvormen bestaan en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld. 

Voor studenten aan vastgoed gerelateerde opleidingen en professionals in de vastgoedsector levert dit boek een breed scala aan kennis en inzichten. Een handig studieboek en naslagwerk voor iedereen die werkt aan gebied- en locatie-ontwikkelingen en die meer wil weten over de totstandkoming en exploitatie van onroerend goed. De auteurs zijn allen erkende deskundigen in hun discipline binnen de projectontwikkeling. De NEPROM heeft hun kennis en ervaring tot dit standaardwerk gebundeld.

Het Handboek Projectontwikkeling is onder andere te bestellen bij Sdu Uitgevers (zie ook de studenteneditie). NEPROM-leden ontvangen korting. Ook bij bestelling van ten minste 10 exemplaren komt u voor korting in aanmerking.

Download: Toetsvragen Handboek Projectontwikkeling02.03.2011
Handreiking integriteit in het jaarverslag
Op grond van de NEPROM-gedragscode dienen leden periodiek via de bestaande management-lijnen en/of het jaarverslag te rapporteren over de naleving van de gedragscode en de activiteiten die op dit terrein zijn ondernomen. De NEPROM doet suggesties en geeft aanbevelingen over de inhoud en inrichting van het jaarverslag met betrekking tot het onderwerp integriteit. › lees meer

Download: Handreiking integriteit in het jaarverslag 17.02.2011
Nieuwbouwbarometer koopwoningen winter 2010 - 2011
Belangrijkste conclusies: in 2010 zijn 26.500 nieuwe woningen verkocht (met GIW-garantie) tegen 17.700 in 2009; verkoopcijfers over geheel 2010 vrij stabiel. › lees meer

Download: Nieuwbouwbarometer Koopwoningen (winter 2010 - 2011) › oudere publicaties


periodiek

NEPROM Bulletin - digitale nieuwsbrief voor leden
PRO Nieuws - digitale nieuwsbrief voor stakeholders
PRO Magazine - archief


uitgelichtDeze handreiking is een actueel hulpmiddel voor marktpartijen en overheden bij de partnerkeuze voor gebiedsontwikkeling. NEPROM en Akro Consult stelden de handreiking op, m.m.v. de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.

Verdergaan naar hoofdinhoud

publicaties

Zoeken
Introductiepagina
PRO