Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/kasja-ollongren286.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/kasja-ollongren286.jpg
Nieuws
12 december 2018
​Financieringsfaciliteit voor transformatieprojecten
De financieringsfaciliteit om woningbouw te stimuleren in binnenstedelijke transformatiegebieden wordt begin 2019 opengesteld. Dat schreef Minister Ollongren op 11 december aan de Tweede Kamer.

De NEPROM is nauw betrokken geweest bij de uitwerking van deze faciliteit. Vanuit het Programma Stedelijke Transformatie hebben wij samen met gemeenten in twee adviezen aanbevelingen gedaan over dit instrument, de typen transformatieprojecten waarbij het kan worden toegepast en de verschillende manieren waarop dat kan.

Minister Ollongren kondigde tijdens de Provada aan dat zij 38 miljoen euro beschikbaar stelt voor het oprichten van een revolverend fonds om woningbouw in transformatiegebieden te stimuleren. Vanuit het Programma Stedelijke Transformatie, waarvan de NEPROM mede-initiatiefnemer is, hebben wij op 8 juni een eerste advies uitgebracht aan de minister. Deze zomer hebben gemeenten en marktpartijen zich in nauw overleg met het ministerie gebogen over een vervolgadvies, waarbij dieper werd ingegaan op de typen projecten waarin het fonds zou kunnen participeren en de verschillende manieren waarop dat zou kunnen. Een groot aantal NEPROM-leden, waaronder de Commissie Stedelijke Ontwikkeling, is hierbij betrokken geweest.

Het resultaat van onze adviezen is het instellen van een landelijk revolverend instrument voor het versnellen van transformatieprojecten, de Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie). Met dit instrument beoogt de minister het makkelijker te maken om voorinvesteringen te doen op transformatielocaties om te voorkomen dat deze locaties door een gebrek aan voldoende voorfinanciering blijven liggen. Vanaf begin 2019 kunnen initiatiefnemers aanvragen doen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Het SVn heeft een webpagina ingericht met informatie over de Transformatiefaciliteit en de voorwaarden

De minister heeft Platform31 laten weten dat de adviezen van het programma, de expertise van de betrokken partijen en de gesprekken met deelnemende gemeenten en marktpartijen van grote waarde zijn geweest bij de uitwerking van het instrument. Tevens gaf zij aan graag met ons in gesprek te blijven over de werking van de Transformatiefaciliteit en eventuele aanpassing van de voorwaarden. Wij zullen ons ervoor inzetten om mogelijkheden te creëren voor garantstelling en financiering met een looptijd langer dan vijf jaar, voor langlopende gebiedsontwikkelingen.

Lees meer:
Vervolgadvies revolverend fonds voor gebiedstransformaties
Brief ‘Oprichting Transformatiefaciliteit’ aan de Tweede Kamer