Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/antoinette_laan-geselschap_vvd.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/politici/antoinette_laan-geselschap_vvd.jpg
Nieuws
8 mei 2019
​Reactie op Kamervragen RO-procedures
Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft Kamervragen van VVD-Kamerleden Laan-Geselschap (foto) en Koerhuis beantwoord over vertraging als gevolg van langdurige RO-procedures.

Minister ​Kajsa Ollongren (BZK) heeft Kamervragen van de VVD-Kamerleden Laan-Geselschap (foto) en Koerhuis beantwoord over vertraging als gevolg van lange RO-procedures. Deze vragen zijn gesteld op initiatief van de NEPROM en enkele van onze leden.

De NEPROM en enkele leden hebben gesproken met Kamerleden; onder andere over de afkoop van bezwaarprocedures. Wij ontvangen signalen van leden dat de kosten daarvan oplopen. Tevens hebben wij suggesties gedaan voor de versnelling van procedures, die terug te vinden zijn in de gestelde vragen. 

De Minister erkent dat processen veel tijd in beslag nemen. ‘Rechtsbescherming’ maakt het volgens haar lastig hier fundamenteel wijzigingen in aan te brengen. Ook de NEPROM vindt dat procedures met voldoende waarborgen omkleed moeten zijn. Maar het is wel zaak hierbij het juiste evenwicht te bewaren. Gelet op de huidige krapte op de woningmarkt zijn onnodige vertragingen namelijk spijtig voor alle betrokkenen in het proces (woningzoekenden, gemeenten). De NEPROM verkent de mogelijkheden voor de volgende stap in dit dossier.
 
Vragen of suggesties? Daarvoor kun je terecht bij Nicolette Zandvliet (070 - 3370 335).

Tags