Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/achterstand.jpg
Nieuws
14 oktober 2015
Aangescherpte ‘Rotterdamwet’ naar de Tweede Kamer
Deze wet geeft huidige vormen van selectieve woningtoewijzing een (stevigere) juridische basis.
De 'Rotterdamwet' geeft huidige vormen van selectieve woningtoewijzing een (stevigere) juridische basis.

Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om woningzoekenden met een crimineel of overlastgevend verleden te weren in bepaalde aangewezen complexen, straten of gebieden waar sprake is van ernstige leefbaarheidsproblemen. Ter onderbouwing kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag of inzage in politiegegevens gevraagd worden.

In de Memorie van Toelichting gaat de Minister (naar aanleiding van het advies van de Raad van State) in op de vraag hoe hij rekening heeft gehouden met het recht op vrije vestiging en het recht op privacy.

De NEPROM zag en ziet het voorstel als een aanscherping van het huidige, succesvolle beleid om leefbaarheid te bevorderen. Wij hopen en vertrouwen op een proportionele toepassing en uitwerking door politie en gemeenten.