Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/leden/ellen-masselink.jpg
Nieuws
9 januari 2013
Ellen Masselink over herstructureren PPS’en
Ellen Masselink (directeur Nieuwe Allianties AM) heeft de nodige ervaring met ontvlechting van PPS'en. Een interview als opmaat naar de kennissessie over dit onderwerp op 6 februari a.s.

Veel PPS’en en Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappijen (GEM’en) in het bijzonder zijn in de ‘oude’ tijd opgesteld. De tijd waarin de woningmarkt prima draaide en publiek en privaat het goed samen konden rooien. Anno 2013 staat de wereld er anders voor. Soms is het nodig de oude afspraken stevig tegen het licht te houden. Ellen Masselink (directeur Nieuwe Allianties AM) heeft er de nodige ervaring mee opgedaan.

Samenwerking naar nieuwe realiteit loodsen
‘Op een aantal plekken is het instituut GEM uitgewerkt. Met nadruk dus niet overal: het is heel situationeel. Er worden ook in deze tijd ook nog nieuwe PPS’en opgericht. Maar het kan voorkomen dat de oorspronkelijke kracht van de samenwerking lijdt onder de veelheid van partijen. Dan is het zaak de samenwerking op een waardige manier af te sluiten, om van daaruit ook weer verder te kunnen gaan. Het is een heel systeem dat tegen het licht moet worden gehouden. De directe aanleiding is vaak de financiering. Dat wordt mede veroorzaakt door de strengere financieringsregels van de banken, die meer eigen vermogen moeten aanhouden. Ook kampen sommige GEM’en met het wegvallen van kasstromen. Dat roept de vraag op: hoe managen we deze onderneming op een verstandige manier in deze nieuwe realiteit? Los van alle emotie die erbij komt kijken is er de simpele zakelijke vraag: er moet brood op de plank blijven komen. Een GEM moet kavels blijven verkopen om aan de verplichtingen te blijven voldoen. Lukt dat niet, dan wordt het risico voor de financier groter en worden de risico-opslagen hoger. Bovendien worden meer zekerheden verlangd. Dat is met name voor marktpartijen in dit tijdsbeeld ondoenlijk. 

Nieuwe energie bij publiek én privaat
Primair onderzoeken we of er een nieuwe, meer realistische grondexploitatie is op te bouwen. Je kijkt dan niet alleen naar bedreigingen, maar ook naar kansen. Dit is een kritische fase in het proces. En passant blijkt dan of partijen elkaar nog kunnen verdragen en met elkaar door willen. Om uit de impasse te komen is het vervolgens  nodig om de contractuele kaders aan te passen, die zijn vaak te knellend. Ook stedenbouwkundige en programmatische eisen kunnen de haalbaarheid in de weg staan. Besluitvormingsprocedures zijn regelmatig te ingewikkeld gemaakt – alles op basis van unanimiteit bijvoorbeeld – en om de GEM heen zijn allerlei organisatorische schillen aangebracht. Dat leidt niet alleen tot veel afstemming en debat maar ook tot hoge kosten. Lukt deze “back-to-basics”-operatie en kunnen partijen zich weer focussen op datgene waar ze goed in zijn, dan lucht dat enorm op. Het geeft een ieder weer nieuwe energie, is mijn ervaring. Bij publiek én privaat.’

Meer weten? Meld u aan voor de kennissessie!
Op 6 februari 2013 organiseert NEPROM een Kennissessie over het ontvlechten van PPS bij gebiedsontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.