Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
4 oktober 2016
Fast tracking de Omgevingswet. Hoe doe je dat?
De NEPROM heeft gereageerd op het ontwerp Omgevingsbesluit, om aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen die met het versnellen van procedures te maken hebben.

Het ontwerp Omgevingsbesluit lag ter consultatie. Het geeft in aanvulling op de Omgevingswet onder meer aan welke procedures moeten worden doorlopen en wie het bevoegde gezag is voor vergunningverlening. Ook de regels voor milieueffectrapportage, kostenverhaal en financiële zekerheidsstelling zijn in dit ontwerpbesluit opgenomen.

De NEPROM heeft al eerder reacties gegeven op gerelateerde consultaties. In de brief over de Aanvullingswet Grondeigendom wordt uitgebreid ingegaan op het onderwerp kostenverhaal - er valt veel over dit onderwerp te zeggen. Met betrekking tot het Omgevingsbesluit vormt met name de uitbreiding van de kostensoortenlijst een aandachtspunt. Verder is het nog maar de vraag hoe het Aanvullingsbesluit eruit gaat zien.

Het onderwerp leges zal nog separaat aan bod moeten komen. In de visie van de NEPROM is het tijd voor een stelselwijziging. Ook gezien de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die op stapel staat. 

Internetconsultatie ontwerp Omgevingsbesluit
In het kader van de internetconsultatie Omgevingsbesluit vraagt de NEPROM aandacht voor een aantal onderwerpen die eigenlijk met het versnellen van procedures te maken hebben. Draagt participatie daaraan bij? Kunnen partijen bij de procedure bij de Raad van State (beter) geïnformeerd worden over het moment waarop de uitspraak te vewachten valt? Draagt het planfiguur ‘programma’s’ en de afstemming tussen programma’s bij aan versnelling? Verder vraagt de NEPROM aandacht voor interbestuurlijke verhoudingen; dit in het kader van de provinciale verordening en de reactieve interventie of instructie.  

Lees hier de reactie van de NEPROM

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/overig/juridische-update.jpg

Tags