Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer3.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/tweedekamer3.jpg
Nieuws
26 januari 2021
Financiële bijdragen controversieel verklaren
Huidig ontwerpbesluit ‘publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen’ heeft grote gevolgen voor de landelijke woningbouwproductie. De NEPROM heeft om een controversieelverklaring gevraagd omdat het onderwerp meer politieke aandacht verdient.

NEPROM verzoekt het onderwerp 'publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen' controversieel te verklaren. Wij spraken eerder onze zorgen uit over publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen; via het Omgevingsplan. Het ontwerpbesluit​ met de nadere uitwerking is voor commentaar naar de Eerste en Tweede Kamer verzonden. De NEPROM heeft om een controversieelverklaring gevraagd. Dat is een pauze in de verdere behandeling; tot na de kabinetsformatie en de komst van nieuwe (Tweede) Kamerleden.​

Meer politieke aandacht
De behandeling van dit onderwerp in de Staten-Generaal is te snel gegaan. Het onderwerp verdient meer aandacht omdat de gevolgen groot zijn. Niet alleen financieel voor een individueel project, maar ook maatschappelijk; in termen van de landelijke woningbouwproductie. Die moet omhoog, maar ook betaalbaar blijven. Op grond van het ontwerpbesluit, draaien kopers en huurders haast onbeperkt op voor kosten die niets met het project te maken hebben. Dat is onwenselijk.   

Doorrekenen
Eerst zouden de gevolgen van de nieuwe regels daarom goed doorgerekend moeten worden. Dan weten we ook of de inschatting van de minister wel klopt; dat partijen ook onder de nieuwe wet in de meeste gevallen in onderling overleg afspraken over dit onderwerp blijven maken, zoals ook in de huidige praktijk veelal gebeurt. Als die praktijk verandert, kan dit mogelijk tot bevriezing van planvorming en projecten leiden. 

Vervolg
In de week van 25 januari verwachten we meer duidelijkheid over de lijst van controversieel te verklaren onderwerpen. Die is overigens niet in beton gegoten; de inhoud kan nog wijzigen. We houden je op de hoogte van ontwikkelingen binnen dit dossier.