Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
De grote verbouwing van Nederland

In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Onder andere op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Binnenkort wordt de NOVI naar de Tweede Kamer gestuurd. Vooruitlopend daarop schetst Emiel Reiding de inhoudelijke lijnen van de NOVI.​​

Coen Teulings geeft zijn visie op wat er nodig is om in de golf van urbanisatie honderdduizenden nieuwe woningen op de goede plekken, voor de goede doelgroepen ontwikkeld te krijgen. Hoe hard zal die golf doorzetten? Hoe zal de toekomstige stadsbevolking eruit zien? Valt er wat te doen aan de hoge prijzen in steden? Wat is de rol van erfpacht? Komt de grootstedelijke regio's in een vervoersknoop? Hebben gemeenten de goede prikkels om te ontwikkelen? De inbreiding van succesvolle steden is van alle tijden: het aanbod reageert als vanzelfsprekend op de vraag. De stad heeft daar ook belang bij; hoe hoger de dichtheid, hoe dynamischer de stedelijke economie. Maar willen we echt dat de binnentuinen aan de spreekwoordelijke Herengracht worden volgebouwd? Onze historische steden zijn ­architectonische wonderkinderen: producten van ambitie en ruimtelijke planning. Een wonderkind verdient bescherming. Maar gooien we met te strenge regulering het kind niet met het badwater weg?

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/NOVI.jpg, NOVI