Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
14 februari 2019
Dringen op de (koop)woningmarkt. Keert de wal het schip of strandt het?

​Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen TU-Delft, is een wetenschappelijke autoriteit op de woningmarkt én bekend van radio en tv. Dit vanwege zijn messcherpe analyses en kritische commentaren. Peter schetst het scharnierpunt waarin de (koop)woningmarkt zich bevindt, op basis van vraag- en aanbod analyses, demografische ontwikkelingen, sociaal-economische trends en het beleid van overheden. ​

Hij maakt inzichtelijk hoe onze woningmarkt beïnvloed wordt door (verwachte) economische ontwikkelingen, welke groepen in de knel komen en hoe, en welke mogelijkheden (en morele verplichtingen) gemeenten en marktpartijen hebben om de woningmarkt beter te laten functioneren, zodat meer huishoudens beter kunnen wonen. Het verhaal van Peter Boelhouwer drukt ons met de neus op de feiten en het is niet gezellig, maar het zet wel aan tot actie!

Johan Conijn is emeritus hoogleraar Woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is hij directeur bij Finance ideas. In de loop der jaren heeft hij uiteenlopende onderzoeken uitgevoerd en adviezen opgesteld die op de verschillende segmenten van de woningmarkt betrekking hebben. Zowel de koopsector, de corporatiesector als de beleggerssector. Hierdoor heeft hij overzicht over de gehele woningmarkt en de samenhang in het functioneren van de drie segmenten. In zijn bijdrage gaat hij onder andere in op de gerealiseerde hervorming van de woningmarkt en analyseert hij wat dat uiteindelijk heeft opgeleverd. Hij staat uitgebreid stil bij het middensegment en bespreekt welke beleidsopties effectief zijn om dat segment te laten groeien. Ook gaat hij in op de corporatiesector en op de vraag of zij over voldoende financiële mogelijkheden beschikken om hun maatschap­pelijke opgaven te vervullen.

​ 


https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Peter-Boelhouwer.jpg, Peter-boelhouwer