Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Innovatieve technologie in het ruimtelijk domein

Wordt de auto van de toekomst elektrisch, autonoom en gedeeld? Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven denkt dat dit onontkoombaar is. Tijdens de Dag van de Projectontwikkeling legt hij ons uit waarom. Hij baseert zich daarbij op de resultaten van zijn meest recente simulaties.

In zijn DVDP-sessie gaat Hoekstra vervolgens in op de kansen die de nieuwe mobiliteit biedt aan projectontwikkelaars, beleggers, gemeenten en de bewoners. Bijvoorbeeld hoe bij een ontwikkeling bespaard kan worden op parkeerplaatsen en elektriciteit, terwijl ze kopers tegelijkertijd een aantrekkelijker aanbod krijgen.​

Er wordt vaak gesproken over "Internet of Things" zonder een concreet te maken van wat die "dingen" precies zijn. Dat maakt lastig een beeld te vormen van de toekomstige samenleving die op dit fundament gebouwd moet worden. Daarmee is het ook lastig de weg naar deze toekomst te beïnvloeden. Het lijkt echter zeer aannemelijk dat die "dingen" gewoon robots zijn. Tijdens deze sessie zal aan de orde komen hoe robots als een nieuwe diersoort zullen integreren in de toekomstige samenleving en hoe ze via intense samenwerking het "Internet of Robots" gaan vormen. Dat levert een concrete scenario's om naar uit te kijken, niet om bang voor te zijn.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/robots.jpg