Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Projectontwikkeling en professioneel opdrachtgeverschap

Samenwerking is een belangrijke basis voor projectontwikkeling. Publiek - private samenwerking, privaat - private samenwerking; gebiedsontwikkeling en bouwprojecten kunnen niet zonder. Maar de wereld verandert, en daarmee ook de verhoudingen tussen partijen, tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Risicomanagement, grondstoffenschaarste, verduurzaming, circulariteit; thema's die vragen om en leiden tot nieuwe samenwerkingsvormen. Maar nieuwe samenwerkingsvormen vragen ook om een andere manier van sturen. Deze verandering werkt door in de benodigde kennis en competenties van medewerkers, maar ook in financiële modellen en afwegingskaders, in managementmethoden.​

Over de organisatieaspecten van goed opdrachtgeverschap gaat deze workshop. Hoe zorg je er als organisatie voor dat je niet incidenteel, maar structureel goed opdrachtgever wordt? Wat moet je dan allemaal in huis hebben? En hoe zorg je er voor dat je niet meer 'leergeld' betaalt dan nodig? Hoe neem je de ervaringen uit de experimenten die je doet mee? 

We gebruiken eenvoudige 'onderleggers', een maturity model voor professioneel opdrachtgeverschap, en een praatprent over lerende organisaties, om met elkaar de balans op te maken: waar staan we en op welke vlakken kunnen we verder professionaliseren? Na een korte plenaire toelichting, ga je met mededeelnemers in kleine groepjes de temperatuur bij jouw eigen organisaties opnemen. Ongetwijfeld doe je zo goede ideeën op over hoe het ook kan. Handen uit de mouwen dus, bij deze interactieve workshop.

 ​
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/opdrachtgeverschap.jpg