Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
10 april 2019
Stad van de toekomst

​De discussie over de stad polariseert. Ontwikkelaars en (sommige) gemeenten lijken vooral hoge torens te willen. Maar of je daarmee een leefbare stad van de toekomst maakt? In het project 'De stad van de toekomst' van BNA Onderzoek  is één van de centrale conclusies dat 'mensen maken de stad' hoort bij BE REAL. En dat er alternatieve manieren van een leefbare, verdichte stad maken, die niet per se leiden tot torenhoge ambities >100 m.

2 teams presenteren in max 10 min een belangrijk concept uit hun ontwerpvisie, daarna verdiept in een interactieve sessie. Is dit REAListisch? En zo ja: hoe krijg je dit geREALiseerd? 

Team Inclusive City

Concept: samenwerkingslussen – een inclusief samenwerkingsmodel dat niet van torenhoge ambities uitgaat, maar van de eigenheid van een locatie, die is verankerd in het plan, waarbij naast ontwikkelaars en gemeenten de mensen een duidelijke stem hebben in het ontwikkelproces. Die stem is onmisbaar als voorwaarde om samen waarde creëren in de stedelijke ontwikkeling. 'We moeten samen waarde creëren, zodat de ruimte om te delen groter wordt.'  Get Real! Doe het inclusief.​

Team Venhoeven

Concept: nabijheidslabel - bereikbaarheid maakt plaats voor nabijheid: zorg dat de verschillende functies zó goed gemengd zijn dat je kunt lopen of fietsen. Zo herover je, en passant, het maaiveld. Elke schaalniveau – huishouden, buurtleven, stationsbiotoop en metropoollandschap – krijgt een nabijheidslabel, dat aangeeft hoe autonoom dat niveau is. Zo'n label zet aan tot actie en helpt mensen om te kiezen waar ze zich vestigen.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/bna.jpg