DVDP-Nieuws
14 februari 2019
Dringen op de (koop)woningmarkt. Keert de wal het schip of strandt het?

​Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen TU-Delft, is een wetenschappelijke autoriteit op de woningmarkt én bekend van radio en tv. Dit vanwege zijn messcherpe analyses en kritische commentaren. Peter schetst het scharnierpunt waarin de (koop)woningmarkt zich bevindt, op basis van vraag- en aanbod analyses, demografische ontwikkelingen, sociaal-economische trends en het beleid van overheden. ​

Hij maakt inzichtelijk hoe onze woningmarkt beïnvloed wordt door (verwachte) economische ontwikkelingen, welke groepen in de knel komen en hoe, en welke mogelijkheden (en morele verplichtingen) gemeenten en marktpartijen hebben om de woningmarkt beter te laten functioneren, zodat meer huishoudens beter kunnen wonen. Het verhaal van Peter Boelhouwer drukt ons met de neus op de feiten en het is niet gezellig, maar het zet wel aan tot actie!