Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
4 februari 2020
Regionale Investeringsagenda's voor Breda & Tilburg
Wethouders Daan Quaars (Breda) en Mario Jacobs (Tilburg) presenteren hun initiatieven tot Regionale Investeringsagenda's (RIA) voor Breda & Tilburg in het kader van de uitvoeringsstrategie voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).  

Op verzoek van minister Ollongren van BZK heeft de NOVI-Alliantie (met o.a. G40, Staatsbosbeheer, TU-Delft, Rover, NEPROM) het initiatief genomen tot vijf pilots. In die pilots worden sector-overstijgende, regionale gebiedsgerichte investeringsagenda's opgesteld. Daarbij gaat het niet louter om woningbouw, maar ook om de relatie met mobiliteit, groen, natuur, water, economische ontwikkeling, energietransitie en klimaatadaptatie. Breda en Tilburg hebben inmiddels de handschoen opgepakt om met regionale partners tot een eigen RIA te komen. Daarnaast worden inmiddels nadrukkelijk de verbindingen gezocht tussen deze regionale investeringsagenda's. De noodzaak en impact van de investeringen stoppen immers niet bij de regionale grenzen. Door zwaluwstaartverbanden te leggen wordt regionale samenwerking versterkt en de impact vergroot.
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/NOVI.jpg