Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
4 februari 2020
Natuurinclusief ontwikkelen: hoe doe je dat?
Kun je rood in het groen bouwen en de plek hiermee groener maken? Meer natuurwaarden toevoegen dan er voorheen waren? En zo ja, hoe doe je dat? In deze sessie twee inspirerende praktijkvoorbeelden waarin de bouwopgave met hoogwaardige natuur wordt gecombineerd. En tevens een korte toelichting op het nieuwe programma Klimaatadaptief bouwen, met de natuur van NEPROM, Bouwend Nederland, NVB-bouw, BZK en RVO.

Project Happy Days,
door Arjan de Groot (projectontwikkelaar bij ERA Contour)
Happy Days is een nieuwbouwproject aan de oostkant van Zoetermeer met 165 koopwoningen en 40 sociale huurappartementen. De nieuwe wijk wordt ingericht als een vakantiepark met kleine woonblokjes van maximaal vier huizen naast elkaar. Het wijkje wordt duurzaam, aardgasloos en natuurinclusief gebouwd en het wordt voorzien van picknicktafels, een vuurplaats en een tafeltennistafel. Het plan kreeg een award van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging, vanwege de manier waarop flora, fauna en wonen samenkomen in een natuurinclusief ecosysteem. Flora, fauna en de mens komen samen in een natuurlijke setting waarin het fijn wonen is en waar je altijd een vakantiegevoel hebt. De verschillende ontmoetingsplekken in het woonplan stimuleren het buitenleven én gesprekken tussen de bewoners. Happy Days is een ontwikkeling van de TBI-ondernemingen ERA Contour en Synchroon. Het landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerp is van plein06. KOLPA architecten en MIX Architectuur zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de woningen.

Project Herontwikkeling Kerckebosch Zeist
, door Evert-Jan Roelofsen (directeur wijk-ontwikkelingsmaatschappij)
De gemeente Zeist en woningcorporatie Woongoed Zeist werken samen aan het levensloopgeschikt maken van de wijk Kerckebosch. Naast 800 tot 1000 nieuwe woningen – huur en koop - in verschillende prijsklassen en typen komen er ook nieuwe en verbeterde voorzieningen in de bosrijke wijk. Vernieuwend in Kerckebosch is de manier waarop de initiatiefnemers van het project het Utrechts Landschap bij het project betrokken hebben, de bewoners hiervan lid zijn gemaakt en het Utrechts Landschap het beheer van de stadsnatuur in Kerckebosch gaat uitvoeren. De samenwerking tussen de belangrijkste partijen was gebaseerd op vertrouwen en niet vastgelegd in dikke contracten maar op twee a4 tjes de uitgangspunten benoemen. Alle betrokkenen zijn meegenomen in het geloof dat je samen een verbeterslag voor het gebied maakt. Duursaam zoals ze dat noemen. Met de S van samen. 

Dat enthousiasme, die drive van bestuurders, van ambtenaren en van projectontwikkelaars is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot natuurinclusief bouwen. Tijdens het Nationaal debat Natuurinclusief bouwen op 11 april 2019 heeft Kerckebosch juist vanwege die voorbeeldige samenwerking een prijs toegekend gekregen. 

Sessie voorzitter: Lodewijk Hoekstra, groen ambassadeur en founder NL Greenlabel
https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/natuurinclusief%20bouwen.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/natuurinclusief%20bouwen.jpg