Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
14 februari 2020
Place led development

Bureau Stipo is de initiatiefnemer van de programma's The City at Eye Level en Placemaking Europe. Deze programma's richten zich op de vraag hoe we een betere en aantrekkelijkere stad verkrijgen door aan gebiedsontwikkeling vanuit de menselijke maat te doen, denkend vanuit de openbare ruimte. Partijen participerend in die programma's streven naar kwalitatief hoogwaardige en uitnodigende straten, pleinen en parken, met veel aandacht voor leefbaarheid, aantrekkelijkheid en levendigheid. Het gaat daarbij zowel om nieuwe ontwikkelingen als om herontwikkeling van bestaande gebieden met veel leegstand. De programma's hebben brede navolging gekregen in Europe.

Tijdens deze sessie licht Hans Karssenberg aan de hand van een viertal cases de gedachten en principes achter deze beweging nader toe.

  • Utrecht Beurskwartier: openbare ruimte als start van de gebiedsontwikkeling, variatie in straatbeeld, goede plintaanpak
  • Delft Schieoevers Noord: maatschappelijke voorzieningen, menselijke maat in gebiedsontwikkeling, en gebiedsorganisatie plinten en placemaking
  • Nieuwegein Club Rhijnhuizen: gebiedscoöperatie van ontwikkelaars, eigenaren, bewoners, bedrijven met zelfstandig financieel model voor meer structurele placemaking en community building, en samenwerken aan gebiedskwaliteit en Park Rijnhuizen
  • Rotterdam Central District: nieuwe business case voor plinten en waardecreatie.

Ronald Huikeshoven laat zien hoe gebiedsontwikkelaar AM deze placemaking in haar gebiedsontwikkelingen als standaard heeft geïntegreerd en de manier van werken bij tal van concrete gebiedsontwikkelingen heeft toegepast. Zo zijn binnen AM zijn twee medewerkers full time bezig met specifieke activiteiten gericht op place making en op mixed zones (inclusief de invulling van de plinten). Vanuit deze benadering bij gebiedsontwikkelingen heeft AM haar eigen tijdschrift 'AMuse', een tijdschrift over gebiedsmarketing & placemaking. Huikeshoven maakt in zijn verhaal duidelijk dat 'place led development' niet alleen gaat om het begin van een ontwikkeling (branding), maar dat het om het gehele traject gaat, tot en met de langjarige exploitatie na de oplevering. Projecten die tijdens de presentatie van AM aan bod komen zijn onder andere:

  • Amsterdam Bajeskwartier: van horeca en food van de Refugee company tot groene toren in samenwerking met universiteit van Wageningen;
  • Utrecht De Buurt: vanaf het begin van de planvorming samen optrekken met partners en smaakmakers;
  • Haarlemmermeer Wickevoort: urban farming als onderdeel placemaking en community building;
  • Delft Schoemaker Plantage: het festivalgevoel op het voormalig TNO terrein te Delft.​
Hans Karssenberg, Stipo en Ronald Huikeshoven, AM 
Onder leiding van Wouter Jan Verheul, Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delfthttps://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/p014b-1-Antwerp-Belgium-Vogeltjesmarkt_HQ-photo-Hans-Karssenberg-Stipo.2-1-1440x675.jpg, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/p014b-1-Antwerp-Belgium-Vogeltjesmarkt_HQ-photo-Hans-Karssenberg-Stipo.2-1-1440x675.jpg