Skip Navigation LinksArtikel

DVDP-Nieuws
19 februari 2020
Sustainer homes, een modulair houtbouwsysteem
Bouwen in hout is in korte tijd in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Op veel plaatsen worden projecten in hout gerealiseerd, waarbij er een wedloop in de hoogte lijkt plaats te vinden. De NEPROM wil samen met andere partijen draagvlak genereren om een grootschalig, langjarig programma ‘Bouwen in hout’ van de grond te krijgen. Het programma moet met inzet van de gehele keten er toe leiden dat we in een periode van 10 tot 15 jaar op veel grotere schaal hout gaan toepassen in de bouw nu gebruikelijk is. Daarvoor is het noodzakelijk dat bouwondernemingen, toeleveranciers. opdrachtgevers, overheden, ontwerpers, woningcorporaties, beleggers en gebruikers van woningen intensief betrokken worden. In deze sessie verkennen we een dergelijk programma aan de hand van een concreet bouwsysteem dat in de praktijk wordt toegepast. 

Sustainer Homes is opgericht om architectuur duurzamer, flexibeler en toegankelijker te maken. In 2014 bedachten de vier oprichters dat nieuwe technologie duurzaam bouwen toegankelijk moet kunnen maken voor iedereen. Binnen enkele maanden werd het eerste prototype opgeleverd en sindsdien heeft Sustainer Homes zich ontwikkeld tot één van de meest geavanceerde modulaire houtbouwsystemen ter wereld. Door de combinatie van slimme ontwerpsoftware én robotgestuurde freestechniek heeft het jonge bedrijf al 50 unieke duurzame woningen gerealiseerd. 

Sinds de zomer van 2019 is Sustainer Homes samen met Koopmans begonnen met de ontwikkeling van de eerste circulaire rijwoning, voor min of meer dezelfde bouwkosten als traditionele betonbouw.

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/dvdp/Sustainerhomes.jpg