Skip Navigation LinksDefault

Sessies

​Naast het plenaire programma hebben we een gevarieerd sessieprogramma voor jou in petto. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren.​ Meer informatie over een sessie, klik dan op de titel.

Eerste ronde  |  van 00:00 tot 00:00 uur
01
Hoe maak je een stad gastvrij? Al eeuwenlang denken filosofen na over de vraag welke activiteiten en ervaringen mensen aan elkaar verbinden.Tijdens deze workshop introduceert filosoof Lammert Kamphuis enkele verrassende perspectieven op verbinding.

​​

02
Film/documentaire Push (2019)  [Parallelsessie]
In deze documentaire van ruim anderhalf uur volgt filmmaker Frederik Gertten, VN-huisvestingsgezant Leilani Farha in haar onderzoek naar “de mistige wereld van durfkapitalisten, speculanten en huisjesmelkers."
03
Wouter Schilperoort (Directeur Programma Woningbouw BZK) informeert je over de laatste stand van zaken van de woningmarktimpuls van 1 miljard euro voor de bouw van betaalbare goede woningen voor starters en middeninkomens en het oplossen van knelpunten in de woningbouw.
04
Kun je rood in het groen bouwen en de plek hiermee groener maken? Meer natuurwaarden toevoegen dan er voorheen waren? En zo ja, hoe doe je dat? In deze sessie twee inspirerende praktijkvoorbeelden waarin de bouwopgave met hoogwaardige natuur wordt gecombineerd. En tevens een korte toelichting op het nieuwe programma Klimaatadaptief bouwen, met de natuur van NEPROM, Bouwend Nederland, NVB-bouw, BZK en RVO.
05
In de media wordt met enige regelmaat gesproken over te hoge gemeentelijke grondprijzen, die mede verantwoordelijk zouden zijn voor vertraging bij nieuwe ontwikkelingen. Klopt dat beeld eigenlijk wel? In deze sessie gaan we nader in op die vraag.
06
Wethouders Daan Quaars (Breda) en Mario Jacobs (Tilburg) presenteren hun initiatieven tot Regionale Investeringsagenda's (RIA) voor Breda & Tilburg in het kader van de uitvoeringsstrategie voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).
07
Vanuit het programma Stedelijke Transformatie worden vijf verschillende samenwerkingsconstructies gepresenteerd. Je verdiept jouw kennis over de voor- en nadelen van deze constructies en ontdekt hoe je tot een keuze voor een specifieke constructie komt. Leer van gemeenten die hier al ervaring mee opgedaan hebben.
08
Tijdens de jubileumeditie van haar Vastgoedprijs blikt Rabobank terug op 30 jaar vastgoedtrends en kijken we vooruit. Jan van Zanen, voorzitter van de Rabo Vastgoedprijs en burgemeester van Utrecht, maakt de prijswinnaar van de jubileumeditie bekend en reikt de bijbehorende prijs uit. Voorafgaand voeren we onder leiding van Maartje Hofhuis een panelgesprek met o.a. Desirée Uitzetter, voorzitter Neprom, Dick van Hal, voorzitter IVBN, en Francesco Veenstra, voorzitter BNA, over de nieuwste ontwikkelingen in de vastgoedsector en wat we kunnen leren van het verleden.
09
Aan de hand van praktijkervaringen laat Robin Berg van We Drive Solar zien welke nieuwe buurtenergiesystemen als onderdeel van integrale gebiedsontwikkeling mogelijk zijn. En welke beperkingen er zitten aan de huidige regelgeving.
10
De zaal debatteert over stellingen op basis van een opgelegd standpunt. De helft van de zaal verdedigt de stellingen, de andere helft valt die aan. Onder leiding van Roderik van Grieken.
11
Publieksdebat woningmarkt  [Parallelsessie]
De zaal debatteert over de geponeerde stellingen op basis van een opgelegd standpunt. De helft van de zaal verdedigt de stellingen, de andere helft valt die aan. Onder leiding van Roderik van Grieken.
12
Place led development  [Parallelsessie]
Bureau Stipo is de initiatiefnemer van de programma's The City at Eye Level en Placemaking Europe. Deze programma’s richten zich op de vraag hoe we een betere en aantrekkelijkere stad verkrijgen door aan gebiedsontwikkeling vanuit de menselijke maat te doen, denkend vanuit de openbare ruimte.
13
Wat maakt het winkelcentrum een plek van betekenis? Hoe kunnen wij een bijdrage leveren aan het geluk en gezondheid van de bezoekers? Hoe kan een dergelijke plek ook zorgen voor verbinding tussen mensen? Wat is dan de rol van ons als vastgoedsector? Via een interactieve spelvorm gaan we op zoek naar verbinding en antwoorden.
14
Traditiegetrouw vertrekt ook dit jaar een groep per fiets op ontdekkingstocht door het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier, dat wordt getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied.
15
Voorbij de burn-out  [Parallelsessie]
Ontdek door middel van beweging, meditatie en zelfreflectieoefeningen waarom jouw hart de kapitein van jouw leven moet zijn als je als vrouw stressvrij door het leven wilt gaan. Je creëert meer rust en ruimte vanuit echte verbinding met jezelf.
16
Tijdens deze sessie worden vanuit het perspectief van de grondeigenaren de uitgangspunten voor Rijnenburg perspectief geschetst. Niet omdat zij de wijsheid in pacht hebben, maar om met alle betrokkenen en de professionals in Nederland een dialoog tot stand te brengen en de beste ideeën en vernieuwingen voor dit gebied te genereren.
17
De NOVI-Alliantie heeft het initiatief genomen tot vijf pilots. In die pilots worden sector-overstijgende, regionale gebiedsgerichte investeringsagenda's opgesteld. De ontwikkeling van de RIA in de regio Noord-Holland boven het Noordzeekanaal is het verst gevorderd.
18
Bouwen in hout is in korte tijd in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Op veel plaatsen worden projecten in hout gerealiseerd, waarbij er een wedloop in de hoogte lijkt plaats te vinden.
19
Goedkoper en sneller ontwikkelen en bouwen moet. Tijdens deze sessie licht Hans Meurs de nieuwe manier van werken toe en nodigt hij deelnemers uit om mee te denken en te spreken over hoe deze aanpak succesvol ingevoerd kan worden. Ga het gesprek aan en werk mee aan 20% goedkoper en 50% sneller!
20
Vorig jaar juni werd de ontwerp Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd. In het afgelopen jaar is hard aan gewerkt om van ontwerp naar de uitvoering te komen. Emiel Reiding presenteert tijdens deze sessie de resultaten van dit traject tot nu toe. Daarbij gaat hij uitgebreid in op de Uitvoeringsagenda, de NOVI-gebieden en de vijf landsdelige Omgevingsagenda’s.
21
In deze parallelsessie worden achtergronden, kansen en bedreigingen belicht aan de hand van concrete voorbeelden. Welke lessen kunnen we trekken voor een duurzame groei van de OV-knopen en hun omgeving?
22
Het NEPROM New Generation Café - Con-Act Now Pubquiz  [Parallelsessie]
Ben jij op de hoogte van actuele thema's binnen het vastgoed? Doe mee met de pubquiz! Wat zijn de nieuwbouwlocaties van de toekomst? Hoe kunnen we zorgen dat vastgoedontwikkeling een aantrekkelijk vak blijft? Leer elkaars visies kennen en discussies mee met jonge ontwikkelaars van New Gen en ervaren professionals uit het ontwikkelingsvak.
23
Bouwen in hout is in korte tijd in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De NEPROM wil samen met andere partijen draagvlak genereren om een grootschalig, langjarig programma ‘Bouwen in hout’ van de grond te krijgen. In deze sessie verkennen we een dergelijk programma aan de hand van een concreet bouwproject in hout.
24
Hoe maak je een dierbare woonomgeving?  [Parallelsessie]
Hoe ziet een dierbare omgeving eruit en wat zijn fysieke gelukmakers? Hoe maak je woningen, complexen en buurten waar mensen van houden? Leer in deze interactieve sessie van ervaringen van Ymere en mede-deelnemers.
25
In deze sessie komen de echte cijfers en trends aanbod. Het blijkt dat je heel nauwkeurig moet kijken en goed moet differentiëren. Want dè boomer bestaat uiteraard niet. Daar begint het mee, voor dat je gaat nadenken over hoe je de senior wilt verleiden om te verhuizen.
26
Van duurzame, intelligente en gezonde gebouwen naar slimme stad  [Parallelsessie]
Hoe dragen duurzame, intelligente kantoren bij aan gezondheid en welzijn? Van traditionele kantoorontwikkeling naar disruptie op de vastgoedmarkt. Wat is the next step naar de slimme stad en wat is de impact daarvan?
27
Rood en groen moeten het samen doen  [Parallelsessie]
1% van ons grondgebied voor nieuwbouwopgave en 1% voor extra natuur- en groen. Hoe gaan investeringen in de rode en groene ontwikkelingen hand-in-hand? Tijdens deze sessie hoor je sprekende voorbeelden van natuurinclusieve woningbouwprojecten.