Nieuws
27 maart 2014
Nul op de meter is het nieuwe medicijn
Claudia Bouwens over het tijdpad van verdere energiebesparing in de nieuwbouw. Aanscherping van de EPC doe je niet zomaar. Er gaat tijd over heen, net als bij de lancering van een nieuw medicijn.

Deze tekst is overgenomen van Toolkit.nl

Per 2015 wordt de EPC met 50% aangescherpt. Dit heeft de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces besloten. De partners van het Lente-akkoord staan achter vergaande energiebesparing in de nieuwbouw. De stap naar 50% hoort daarbij. De stip op de horizon is: energieleverende gebouwen. De uitvraag naar nul-op-de-meter-woningen maakt veel enthousiasme en nieuw elan los bij onze achterban: bouwers, ontwik­ke­laars en corporaties. Energieleverende woningen zijn geen science fiction meer: de eerste voorbeelden zijn gebouwd.

Vragen die ik steeds vaker hoor zijn: “Zie je wel, het wordt al gedaan, waarom hebben jullie bouwers en ontwikkelaars die tussenstappen nog nodig? Waarom gaan jullie niet gewoon allemaal energieleverende gebouwen bouwen? En wel nu!” Sommige Kamerleden willen in 2015 al naar EPC 0,0.
 
Toegegeven: als ik in de krant lees over een nieuw me­di­cijn dat is uitgevonden, snap ik ook niet waarom het pas over tien jaar op de markt komt. We hebben het medicijn nodig, en wel nu. Ik heb er geen benul van dat een me­di­cijn moet voldoen aan strenge regels van werk­zaam­heid en veiligheid, en dat het product daarom eerst uitgebreid moet worden getest. Na de euforie van de ontdekking van de werkzame stof, blijkt nog een lange periode van onderzoek te volgen waarin kennis en resultaten onderzocht en geïnterpreteerd moet worden. Pas dan volgt de markt­in­tro­duc­tie.
 
Er is een parallel te trekken met energieleverende nieuwbouw, al worden woningen niet in het laboratorium maar gelijk in de buitenwereld getest. De afgelopen maanden zijn de eerste nul-op-de-meter-nieuwbouwwoningen opgeleverd. De komende jaren moet hier nog veel worden geleerd; over prestatiecontracten, goed opleveren, werkelijk verbruik en vooral ook over bewonerservaringen. Wat gaat goed, wat gaat minder? Hoe worden de kosten en verant­woor­de­lijk­he­den verdeeld bij buitensporige energierekeningen? Alle risico’s lijken bij bouwbedrijven te worden gelegd. Gaat dat goed? Wat betekent dit voor vervolgprojecten? Het Lente-akkoord organiseert de komende maanden themabijeenkomsten met EnergieSprong en Bouwlokalen met SBRCURnet, om te leren van de eerste ervaringen met Nul op de meter.
 
Maar er zijn meer medicijnen nodig. In feite zijn de werkzame bestanddelen van het medicijn Nul op de meter: een uitstekende opleverkwaliteit en heel veel PV op het dak. Maar op bin­nen­ste­de­lij­ke locaties en voor appartementsgebouwen is vaak geen ruimte voor PV-panelen. We ontdekken nu dat het eerlijk gezegd nog een hele klus is om met gestapelde woningen een EPC van 0,4 te halen. Ook voor winkels is de aanscherping een immense puzzel. Er blijken nog nauwelijks voorbeelden van winkels met een EPC van 1,7 te vinden. De komende tijd willen we daarom zoveel mogelijk de ervaringen van voorlopers verzamelen. Ken je een opgeleverd ap­par­te­ments­ge­bouw met een EPC van 0,4? Of een winkel met een EPC van 1,7? Laat het mij gerust weten.

Blog door Claudia Bouwens, programmabegeleider duurzaamheid en energie bij NEPROM en programmaleider kennisoverdracht en stimulering Lente-akkoord.