Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen > Opleidingen > leergang projectontwikkeling > default
content horend bij menu-item 'opleidingen'

Leergang Projectontwikkeling

Al 30 jaar lang staat de Leergang Projectontwikkeling garant voor actuele vakkennis. Ben jij ook op zoek naar bredere bagage op het gebied van vastgoed- en locatieontwikkeling? Dan is deze gerenommeerde leergang wellicht iets voor jou. In het najaar van 2017 starten er twee nieuwe rondes. Let op: ronde 113 en 114 zitten inmiddels VOL.

waarom deze leergang?

Als professional op het gebied van locatie- en projectontwikkeling wordt er veel van je gevraagd. Zo heb je te maken met vele actoren, belangen en wet- en regelgeving. Om locatie- en projectontwikkeling te laten slagen is goede samenwerking tussen de verschillende actoren dan ook cruciaal. Dat vraagt om de nodige bagage, zeker in een tijd waarin kennis en creativiteit doorslaggevende succesfactoren zijn. De Leergang Projectontwikkeling biedt deze rugzak die je van A tot Z inzicht geeft in het vak en in de werkwijze van de verschillende actoren die bij project- en locatieontwikkeling zijn betrokken. De kennis die wordt opgedaan wordt bovendien direct toegepast in een casusopdracht die gedurende de leergang in groepen wordt gemaakt. Niet alleen doe je veel kennis op bij de Leergang, het is ook een uitstekende versterking voor je netwerk in de branche die bijdraagt aan het begrip voor de belangen van de verschillende spelers.

welke onderwerpen komen aan bod?
In vier blokken van drie dagen doorlopen we het hele vastgoedontwikkelingsproces. Van het bepalen van de kaders, het rond rekenen van een ontwerp, het managen van het traject met de bijbehorende spelregels tot en met de realisatie. Per blok wordt een onderdeel op hoofdlijnen behandeld en komen alle do’s en don’ts aan bod.

wie zijn de docenten?
Ruim 20 specialisten uit de praktijk van publieke en private zijde zetten al hun kennis en
ervaring in om jou te inspireren en wegwijs te maken, waaronder: Françoise Dechesne (Multi), Joost Roefs (DiederenDirrix Archtecten), Cis Apeldoorn (gemeente Amsterdam), Redmar Wolf (Baker McKenzie), Phillip Smits (Blauwhoed), Pascal Sijstermans (Sumsonite), Enno Zuidema (Enno Zuidema Stedebouw), Boris van der Gijp (Syntrus Achmea RE & Finance), Rob van Kalmthout (Heijmans Vastgoed), Mark Kuijpers (Fakton), Roger Kersten (AKRO Consult), Bas van de Griendt (BPD), Jan van Duijvendijk (Barnsteen Advocatuur), Maarten van Lit (DTZ Zadelhoff), Frank Heyligers (Heyligers Beheer B.V.), Erika Samuels Brusse (CMS Derks Star Bussman), Robert Dackus (3W Real Estate), Antoinette Kemper (Rebel Group), Paul Kerckhoffs (Loyens & Loeff), Rene Scherpenisse (Tiwos) en Erna van Holland (COB-WEB). Maak kennis met de docenten van de Leergang projectontwikkeling.

voor wie is de leergang bedoeld?
De leergang is bedoeld voor alle medewerkers van projectontwikkelingsmaatschappijen
(projectontwikkelaars, planeconomen en bijvoorbeeld ook HR en marketing) en voor iedereen die bij beleggers, gemeenten, corporaties, ontwerpbureaus of adviesbureaus bij het vastgoedproces betrokken is. Naast medewerkers van NEPROM-leden zijn ook deelnemers van niet-leden, overheden en corporaties welkom. Dat draagt bij aan het wederzijdse begrip en vergroot het netwerk van de deelnemers.

casus
Tijdens de Leergang Projectontwikkeling wordt veel kennis overgedragen door praktijkdocenten. De Leergang kent geen tentamens. Om een praktische aanvulling te geven aan de opgedane theoretische kennis, zul je samen met een aantal medecursisten werken aan een casus. De leergang wordt afgesloten met presentatie van de casus aan een jury. Elke casusgroep bestaat uit 4-6 personen met een zo divers mogelijke achtergrond. Bij aanvang van de cursus word je geïnformeerd over de samenstelling van de groepen en krijg je de casus uitgereikt.

Je dient deze casus met je groep uit te werken. In het tweede blok is een dagdeel beschikbaar voor overleg en begeleiding. Daarnaast zul je buiten de lesblokken om informatie moeten verzamelen en voorbereidend werk moeten doen voor het maken van het investeringsvoorstel en de presentatie van de casus. Naast de hiervoor bestemde lesblokken vergt de casus nog een redelijke tijdsinvestering.


Deelnemers aan de Leergang op bezoek bij De Smaaktuin in Utrecht

exclusieve praktijkexcursie 
Sinds 2014 bieden wij deelnemers iets extra’s. In het derde blok organiseren we voor hen een aanvullende praktijkexcursie. In 2014 bezochten cursisten het project 'Op Buuren' in Maarssen en in 2015 gingen we op bezoek bij ‘Meyster’s Buiten’ in Utrecht. In 2017 gaat de excursie naar De Vrijmarkt in Utrecht. 

Projectontwikkelaar Thomas van den Doel (VORM) zal een toelichting geven en de deelnemers rondleiden: “Bij dit plan hebben we het leuke van zelfbouw gecombineerd met het prettige van seriematige bouw. Van eerste ontwerp tot oplevering heeft het proces plaatsgevonden in minder dan 12 maanden. De gemeente is erg tevreden, de bewoners zijn zeer enthousiast en wonen ondertussen met plezier en ook wij hebben als ontwikkelaar en als aannemer een goed project gedraaid. Dit is gelukt doordat we in het proces dingen anders hebben gedaan dan wij standaard doen. Kennis die we nu ook bij andere (niet medeopdrachtgever) projecten gebruiken. Onze ervaringen delen we ook graag met de cursisten van de Leergang”.

datum, locatie en kosten
4 blokken + 2 dagen met een doorlooptijd van 4 tot 5 maanden. Jaarlijks start er een voorjaars- en een najaarsronde.

Vernieuwde opzet met ingang van najaarsronde 2015
In overleg met de Commissie Professionalisering (die de kwaliteit van de door de NEPROM aangeboden opleidingen bewaakt) is besloten de opzet van het programma van de LPO aan te passen. Uit de evaluaties (ingevuld door oud-deelnemers) kwam naar voren dat meer begeleiding, voorbereidingstijd en terugkoppeling (achteraf) door de jury wenselijk is met betrekking tot de eindcasus. Om die reden hebben we geschoven in het programma en dit heeft geresulteerd in 2 extra cursusdagen aan het einde van het programma.

Zo is er een extra dag gepland voor begeleiding en zijn de eindpresentaties, die voorheen op de laatste dag van blok 4 plaatsvonden, losgekoppeld en vinden nu op een later moment plaats zodat er meer voorbereidingstijd is. Blok 4 is hiermee in drieën geknipt. Met deze aanpassing hopen we het leereffect te vergroten. De data van de komende rondes zijn als volgt:

Najaar 2017 - Ronde 113 (VOL)

Blok 1
12 oktober (13.45 – 22.15 uur)
13 oktober (9.00 – 22.15 uur)
14 oktober (9.00 – 12.15 uur)

Blok 2
9 november (10.30 – 22.15 uur)
10 november (9.00 – 22.15 uur)
11 november (9.00 – 12.15 uur)

Blok 3
7 december (10.00 – 22.15 uur)
8 december (9.00 – 22.15 uur)
9 december (9.00 – 12.15 uur)

Blok 4-1
11 januari 2018 (13.45 – 22.15 uur)
12 januari 2018 (9.00 – 22.15 uur)

Blok 4-2
19 januari 2018 (9.00 – 17.00 uur)

Blok 4-3
9 februari 2018 (9.00 – 16.00 uur)

Najaar 2017 - Ronde 114 (VOL)

Blok 1
2 november 2017 (13.45 – 22.15 uur)
3 november 2017 (9.00 – 22.15 uur)
4 november 2017 (9.00 – 12.15 uur)

Blok 2
23 november 2017 (10.30 – 22.15 uur)
24 november 2017 (9.00 – 22.15 uur)
25 november 2017 (9.00 – 12.15 uur)

Blok 3
14 december 2017 (10.00 – 22.15 uur)
15 december (9.00 – 22.15 uur)
16 december (9.00 – 12.15 uur)

Blok 4-1
25 januari 2018 (13.45 – 22.15 uur)
26 januari 2018 (9.00 – 22.15 uur)

Blok 4-2
2 februari 2018 (9.00 – 17.00 uur)

Blok 4-3
9 maart 2018 (9.00 – 16.00 uur)


Cursusprijs: € 4.000,- (excl. BTW en arrangementen, incl. cursusmateriaal) voor
leden van de NEPROM en € 4.700,- voor niet leden.

Verblijfskosten: € 1.520,- (incl. BTW) in totaal (voor alle overnachtingen, lunches en diners
tijdens de Leergang Projectontwikkeling).

Cursuslocatie: Hotel Oud London in Zeist.

Deelnemers ontvangen het Handboek Projectontwikkeling van de NEPROM. Daarnaast ontvangen zij aanvullende actuele artikelen.

Nieuwe rondes in voorjaar 2018
In het voorjaar van 2018 worden weer 2 nieuwe rondes gepland. Deze rondes hebben een vernieuwd programmaschema, met blokken van donderdagochtend t/m vrijdagavond, waarbij je vrijdagavond weer naar huis gaat.

Interesse?
Heb je interesse in deelname aan de nieuwe voorjaarsrondes? Stuur een email o.v.v. ‘interesse LPO 2018’ naar opleidingen@neprom.nl met je contactgegevens. Zodra de data gepland zijn sturen we je een bericht met de nieuwe data. Je kunt dan een optie nemen of je direct aanmelden.

leergang Projectontwikkeling al ruim 30 jaar toonaangevend
In 2014 bestond de NEPROM Leergang 30 jaar. Sinds 1984 hebben meer dan 2500 vastgoedprofessionals werkzaam bij projectontwikkelingsbedrijven, bouwbedrijven, woningcorporaties en gemeenten deze inmiddels gerenommeerde opleiding gevolgd. Terwijl het veld van vastgoed- en projectontwikkeling in al die jaren steeds onderhevig was aan veranderende omstandigheden speelde de Leergang Projectontwikkeling continue in op actuele ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving. Op 18 september 2014 hebben wij dit samen met docenten en oud-deelnemers gevierd met een geslaagde jubileumbijeenkomst op het Rotterdamse Katendrecht.“De Leergang Projectontwikkeling heeft mijn verwachtingen overtroffen. Erg goed om te zien dat transformatie steeds belangrijker wordt in de gebruikte praktijkvoorbeelden. Dit sluit aan bij de huidige marktomstandigheden. Naar mijn idee een erg effectieve opleiding, onmisbaar voor iedereen actief in vastgoed(her)ontwikkeling.”
Ralph Muller (OfficeUP vastgoedtransformatie, onderdeel van BAM)

“Ik vind het belangrijk om bij onderhandelingen met ontwikkelaars hun perspectief te kennen. Je komt tot een beter resultaat als je elkaars drijfveren kent en als je kennis op een vergelijkbaar niveau is. Door de veranderende omgeving moeten alle partijen zich aanpassen. De sector zoekt naar een nieuw evenwicht en de leergang draagt daar zeker aan bij.”
Harry de Wilde (gemeente Zeist)

“De leergang heeft mij doen inzien hoe verschillend partijen met één en hetzelfde vraagstuk kunnen omgaan. Het werken aan de casus in de divers samengestelde groepen versterkte dit bewustzijn, zeer leerzaam en bruikbaar in de praktijk! Daarnaast was het natuurlijk een perfecte gelegenheid je netwerk uit te breiden. Kortom, een aanrader!”
Juliënne Schreinemachers (Ymere)

“Er wordt les gegeven door professionals die dagelijks in het ontwikkelproces actief zijn. Dit maakt de lessen niet alleen leuk, maar ook heel tastbaar. De informatie kan soms overweldigend zijn, maar als je echt verder wil in de ontwikkeling is dit bij uitstek de perfecte start”
Reinier Graauwmans (gemeente Purmerend)

Verdergaan naar hoofdinhoud

Opleidingen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave