18 oktober 2016

MRP Development toegetreden tot NEPROM

De NEPROM verwelkomt MRP Development B.V. als nieuw lid. Met dit relatief nieuwe ontwikkelbedrijf dat toch kan bogen op jarenlange vastgoedervaring versterkt de NEPROM haar ledennetwerk.
meer
13 oktober 2016

Geef wonen de ruimte II

Bart van Breukelen (NEPROM), Friso de Zeeuw (praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft) en Jop Fackeldey (G32, fysieke pijler) over de urgentie van de stedelijke woonopgave.
meer
19 oktober 2016

Bouwleges zijn melkkoe

Jan Fokkema blogt: "Al jaren is bekend dat de bouwleges voor de nieuwbouw veel te hoog zijn. Kopers en huurders van nieuwbouwwoningen worden daardoor dubbel gepakt." meer
19 oktober 2016

New Gen City Tour Amsterdam in beeld

Op 18 oktober trotseerden 30 jonge ontwikkelaars onstuimig Amsterdam tijdens de New Gen City Tour. De herfst in de hoofdstad werd gelukkig geen spelbreker. meer
13 oktober 2016

NEPROM waarschuwt Amsterdam voor Pavlov

Vorige week bepaalde de Amsterdamse gemeenteraad dat er minimaal 30% sociaal en 30% middeldure huur gebouwd moet worden op de Zuidas. meer
13 oktober 2016

Jan Fokkema op BNR: Nibud-normen te strikt

Op 12 oktober was Jan Fokkema (NEPROM) te gast bij het radioprogramma BNR Bouwmeesters. Het woningtekort voor starters was onderwerp van gesprek. meer
12 oktober 2016

Rondetafelgesprek AMvB’s voor de Omgevingswet

Op maandag 10 oktober schoof de NEPROM in de Tweede Kamer aan bij het Rondetafelgesprek over de AMvB’s voor de Omgevingswet. meer
6 oktober 2016

Stadsvernieuwers on TOUR naar Zuidas op 8 november

Dit jaar gaat de kennistour naar de Zuidas in Amsterdam, die volop in ontwikkeling is. meer
4 oktober 2016

Fast tracking de Omgevingswet. Hoe doe je dat?

De NEPROM heeft gereageerd op het ontwerp Omgevingsbesluit, om aandacht te vragen voor een aantal onderwerpen die met het versnellen van procedures te maken hebben. meer
4 oktober 2016

Veel belangstelling voor cursus Juridische aspecten Projectontwikkeling

In november start de NEPROM-cursus Juridische aspecten van Projectontwikkeling met een praktijkgericht programma. meer
30 september 2016

Kwaliteitsborging een papieren tijger?

Donderdag 29 september vond een rondetafelgesprek plaats tussen de Tweede Kamer en de bouwsector over het wetsontwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen. meer
30 september 2016

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 24 oktober vindt in de Tweede Kamer de plenaire behandeling plaats van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Recent zijn er al belangrijke stappen in het wetgevingsproces gezet. meer
28 september 2016

Wijziging definitie bouwterrein in belastingplan 2017

Het belastingplan 2017 bevat een voorstel voor een andere omschrijving van het begrip ‘bouwterrein’. Dit onder andere n.a.v. Europese wetgeving meer
27 september 2016

Een nieuw Bouwbesluit?

Hoe komt het bouwbesluit er onder de nieuwe omgevingswet uit te zien? Dat valt na te lezen in het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving, dat tot medio september ter inspraak lag. meer
26 september 2016

Maakt de nieuwe ladder ruimte voor het nationaal geluk?

Op 22 september organiseerden Stibbe en Bureau Stedelijke planning een seminar over de nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking. Het ontwerp van de nieuwe ladder lag tot medio september ter inspraak.  meer
21 september 2016

Kostenverhaal onder nieuwe Omgevingswet: losse eindjes en risico’s

De Aanvullingswet grondeigendom lag ter inspraak. De NEPROM heeft in het kader van de consultatie gereageerd op het ontwerp. meer
19 september 2016

Kwaliteit en lokale afwegingsruimte

Tot 16 september lag het (ontwerp)Besluit kwaliteit leefomgeving ter inspraak. Het is een van de vier AMvB’s die onder de Omgevingswet komen te hangen. meer

agenda

27.10.2016 › Concept Circle in Utrecht 
01.11.2016 › Juridische aspecten Projectontwikkeling
03.11.2016 › ZEN-festival
08.11.2016 › Stadsvernieuwers on TOUR Zuidas
09.02.2017 › Leergang Projectontwikkeling
14.03.2017 › Mastercourse Duurzaam Ontwikkelen
18.05.2017 › Dag van de Projectontwikkeling 2017 

@neprom


Het Ontwikkelen van Energiezuinige WinkelsBouwen aan een Goede Schil

Download de Lente-akkoord factsheets
"Ontwikkelen van energiezuinige winkels" en
"Bouwen aan een goede schil" (gratis).


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave