2 februari 2017

Versnellen door kleinschalige ontwikkelingen

Het debat over de binnenstad versus de randen van de stad is volop gaande. De gemeente Utrecht heeft een hele heldere keuze gemaakt vóór het ontwikkelen van de bestaande stad.
meer
18 januari 2017

Explosief gestegen vraag naar nieuwbouwwoningen

Het lukt gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Daardoor dreigt het woningtekort in een aantal regio’s verder op te lopen.
meer
17 februari 2017

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. meer
16 februari 2017

Nieuwe gezichten in jury NEPROM-prijs 2017

De nieuwe juryleden zijn Francine Houben (Mecanoo architecten, foto), Yasin Torunoglu (gemeente Eindhoven) en Hans de Jong (Provast). meer
16 februari 2017

Terugblik Green Retail Expedition

Duurzaamheid staat nog niet bij alle stakeholders in de winkel(vastgoed)sector hoog op de agenda. Daarom is het Platform Duurzaam Winkelvastgoed gelanceerd. meer
16 februari 2017

Digitale handtekening nieuwe trend?

De pilot van BPD met het online verkopen van nieuwbouwhuizen is geslaagd. Vanaf eind dit jaar kunnen alle klanten van BPD digitaal een handtekening zetten als ze een nieuwbouwhuis kopen. meer
15 februari 2017

NEPROM start in najaar 2 rondes Leergang Projectontwikkeling

Door de toenemende belangstelling voor de Leergang starten we in het najaar op dubbele kracht. Het is raadzaam om een optie te nemen.  meer
13 februari 2017

Invoering Omgevingswet: financierbaarheid projecten in het geding?

Het ambtelijk concept van de Invoeringswet van de Omgevingswet lag ter inspraak. De NEPROM heeft een concept reactie gegeven. meer
9 februari 2017

Plankostenscan treedt op 1 april in werking

Vele jaren van voorbereiding en onderhandeling tussen gemeenten (VVG en VNG) en ontwikkelaars (NEPROM en NVB) gingen hieraan vooraf. En nu is het dus eindelijk zover. meer
9 februari 2017

De gelukzoekers van Ruimtelijke Zaken

Ries van der Wouden (Planbureau voor de Leefomgeving) doet verslag van een discussie over nationaal ruimtelijk beleid en de maakbaarheid van geluk. meer
8 februari 2017

Dood aan de #weilandlobby

Volgens Hamit Karakus, directeur van Platform31, roept de bouwlobby om het hardst dat de braakliggende weilanden volgebouwd moeten worden en hij spreekt daar schande van. Verraad! meer
2 februari 2017

De DVDP leeft!

Nog ruim drie maanden te gaan, maar de eerste 150 aanmeldingen voor de DVDP 2017 zijn al binnen. Wij hebben er ontzettend veel zin in, en onze partners ook! meer
1 februari 2017

NEPROM-prijs: nog 4 weken om project in te dienen

Projecten met een uitstekende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen in 2017 meedingen naar de NEPROM-prijs.  meer
1 februari 2017

Voorrang voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

De nieuwe column van Jan Fokkema op Stadszaken.nl: "Na jaren van crisis is de woningbouwopgave terug op de politieke agenda." meer
1 februari 2017

Uitnodiging bijeenkomst netwerkbedrijven 15 maart

Vind je een goede communicatie met netwerkbedrijven belangrijk? Dan is deze uitnodiging bedoeld voor jou. meer
30 januari 2017

Debat Transformatiepotentie bestaande stad

Hoe zorgen we ervoor dat de transformatiepotentie van de bestaande stad optimaal wordt benut? Dat debat voeren we op woensdagmiddag 8 maart in Stadion Galgenwaard in Utrecht. meer
23 januari 2017

NEPROM-reactie op afschaffing precario

Minister Plasterk stelt voor de precario (belasting) op gas-, elektriciteits- en warmtenetten af te schaffen. De NEPROM ondersteunt dit idee. meer

@neprom


Het Ontwikkelen van Energiezuinige WinkelsBouwen aan een Goede Schil

Download de Lente-akkoord factsheets
"Ontwikkelen van energiezuinige winkels" en
"Bouwen aan een goede schil" (gratis).


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave