18 januari 2017

Explosief gestegen vraag naar nieuwbouwwoningen

Het lukt gemeenten en marktpartijen niet om voldoende nieuwbouwwoningen op de markt te brengen. Daardoor dreigt het woningtekort in een aantal regio’s verder op te lopen.
meer
5 januari 2017

Protest tegen verhoging aansluittarieven gas en elektra

De NEPROM heeft bezwaar gemaakt tegen de tarieven voor 2017 van netbeheerder Stedin. De verhoging van de eenmalige aansluitbijdragen is disproportioneel. 
meer
17 januari 2017

'Beloon professionele opdrachtgever die kwaliteit levert'

'Biedt nieuw regeerakkoord ruimte voor de burger als woonproducent?' Jan Fokkema denkt dat hier juist een taak voor de ontwikkelsector ligt. meer
17 januari 2017

Green Retail Expedition 2017

Op dinsdag 7 februari 2017 organiseert het Platform Duurzaam Winkelvastgoed een startseminar: de ‘Green Retail Expedition’. De NEPROM participeert in het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. meer
12 januari 2017

Excursie Leergang Projectontwikkeling 2017 naar De Vrijmarkt

De praktijkexcursie voor deelnemers aan de LPO gaat dit jaar naar het voormalige Veemarktterrein in Utrecht. meer
15 december 2016

NEPROM-prijs 2017: “Verwachtingen zijn hoog gespannen”

Juryvoorzitter Josja van der Veer: "Ik kijk met veel plezier terug op de jurering 2015. Toen stonden wij op een kantelpunt in de markt."  meer
15 december 2016

City Deal for Real

De zuidelijke Randstad heeft tot 2030 zo’n 230.000 woningen nodig, vooral in de steden. Voor een groot deel van die woningen zijn echter nog geen plannen gemaakt door de gemeenten. meer
15 december 2016

Leges: zes andere kanten

De komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de Omgevingswet heeft onvermijdelijk gevolgen voor de leges en de financiën van gemeenten. NEPROM en Aedes schreven de Kamer hierover. meer
14 december 2016

Hashtag #weilandlobby

Vorige week verscheen de lezenswaardige studie “(Ver)Bouwen voor woonwensen” van Friso de Zeeuw en Rink Drost (Bureau Stedelijke Planning) in opdracht van onze zusterorganisatie, de NVB. meer
12 december 2016

Deelnemers LPO bezoeken Smaaktuin

Op 8 december gingen 25 deelnemers aan de Leergang Projectontwikkeling op excursie naar de Smaaktuin, één van de woningbouwprojecten op het voormalige Veemarktterrein in Utrecht. meer
5 december 2016

Natuur, erfgoed en bodem: nu en onder de nieuwe Omgevingswet

De juridische commissie van de NEPROM is recent bijgepraat over de belangrijkste aspecten van de voorgenomen stelselwijziging.  meer
1 december 2016

Start inschrijving NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2017

Projecten met een uitstekende samenwerking tussen overheden en marktpartijen kunnen meedingen naar de NEPROM-prijs. meer
30 november 2016

Event New Gen en Jong IVBN geslaagd

Na twee minicolleges gingen de jonge beleggers en ontwikkelaars aan de slag met een case over een herontwikkelingsproject in de binnenstad van Amsterdam. meer
30 november 2016

"Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector"

Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaan gezamenlijk met de Bouwagenda aan de slag. Het doel: nauwere samenwerking. meer
29 november 2016

Hazenberg Bouw toegetreden tot NEPROM

Hazenberg Bouw is een daadkrachtige Zuid-Nederlandse bouwonderneming met de focus op woning- en utiliteitsbouw, transformatie en renovatie. Hazenberg is onderdeel van TBI. meer
25 november 2016

'Ambassadeur van Geluk' Bormans op DVDP 2017

De Dag van de Projectontwikkeling 2017 vindt plaats op 18 mei in Den Bosch. Het thema van de 6e editie is ‘Ruimte maken voor het Nationaal Geluk’. meer
25 november 2016

Bouwoverleg gemeente Amsterdam

Maandag 21 november jl. vond het periodieke bouwoverleg plaats tussen wethouders en directie Grond en Ontwikkeling van Amsterdam en verschillende brancheverenigingen, waaronder de NEPROM. meer

agenda

07.02.2017 › Green Retail Expedition 2017
09.02.2017 › Leergang Projectontwikkeling
14.03.2017 › Mastercourse Duurzaam Ontwikkelen
18.05.2017 › Dag van de Projectontwikkeling 2017 
14.09.2017 › Mastercourse Conceptontwikkeling
12.10.2017 › Leergang Projectontwikkeling

@neprom


Het Ontwikkelen van Energiezuinige WinkelsBouwen aan een Goede Schil

Download de Lente-akkoord factsheets
"Ontwikkelen van energiezuinige winkels" en
"Bouwen aan een goede schil" (gratis).


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave