19 juli 2017

Ontwikkelaars bepleiten noodplan woningbouw

Volgens de NEPROM worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote woningvraag tegemoet te komen. De projectontwikkelaars roepen de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen.

meer
12 juli 2017

40% - 40% - 20%

Op 12 en 19 juli wordt in de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 besproken. Ook de regulering van de nieuwbouw-programmering zal dan aan bod komen. De NEPROM heeft schriftelijk haar zorgen geuit.
meer
13 juli 2017

Voortgang Samenwerkingstafel Middenhuur

Dit jaar is de Landelijke Samenwerkingstafel Middenhuur gestart. Doel is om te zorgen dat huishoudens die een betaalbare huurwoning zoeken een geschikte plek op de woningmarkt krijgen en behouden. meer
12 juli 2017

Stemming Wet kwaliteitsborging aangehouden

Op 11 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het verzoek van minister Plasterk om de stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. meer
12 juli 2017

‘Handen af van de anterieure overeenkomst!’

Het kabinet werkt momenteel aan de Aanvullingswet grondeigendom. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) kwam vorige week met 8 aanbevelingen voor de wet. Friso de Zeeuw reageert. meer
12 juli 2017

De Wet arbeid vreemdelingen in één woord

Bewijs. Dat is de uitkomst van twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die aansluiten bij een eerdere conclusie van de Advocaat-Generaal. meer
6 juli 2017

Vraagtekens rond woningproductie Noord-Holland

Volgens de provincie Noord-Holland zijn vraag en aanbod “min of meer in evenwicht” wat betreft de woningproductie. De NEPROM wil echter een confrontatie zien tussen plancapaciteit en woningbehoefte. meer
28 juni 2017

Dit is de NEPROM: Irene Ponec

Met de serie ‘Dit is de NEPROM’ willen we laten zien dat onze vereniging gemaakt wordt door actieve en gedreven mensen, werkzaam bij onze lid-bedrijven. Deze keer: Irene Ponec (Ymere).  meer
27 juni 2017

Samenwerken aan gezonde kantorenmarkt

Markt, overheid en kantoorgebruikers hebben afgesproken dat ze blijven samenwerken om de kantorenmarkt gezonder te maken. Referentiepunt blijft het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren uit 2012. meer
21 juni 2017

Middenhuur in bestemmingsplan is geen oplossing

Jan Fokkema blogt: "Middeninkomens komen in de knel op de woningmarkt. Veel partijen zien een groter aandeel middeldure huur als dé oplossing voor dit probleem." meer
21 juni 2017

Verduurzamen met wortel en stok: Peter Göbel (ING) over vastgoedfinanciering

NEPROM sprak met Peter Göbel over waarde en noodzaak van verduurzaming van vastgoed. meer
19 juni 2017

Voortgang van het Omgevingsrecht

Recent zijn de vier AMvB's die bij de Omgevingswet horen in de Eerste Kamer behandeld. Eén ding sprong eruit; de motie over een reguliere of een uitgebreide procedure bij de vergunningaanvraag. meer
19 juni 2017

Uitbreiding BTW-herzieningsregels voor kostbare diensten

Tot 15 juni lag een ambtelijk concept van de wijziging van de Uitvoerings-beschikking Omzetbelasting 1968 ter consultatie. meer
14 juni 2017

Dit is de NEPROM: Janine Vieveen

Met de serie ‘Dit is de NEPROM’ willen we laten zien dat onze vereniging gemaakt wordt door actieve en gedreven mensen, werkzaam bij onze lid-bedrijven. Deze keer: Janine Vieveen (AM).  meer
13 juni 2017

Verslag samenwerkingstafel kwaliteitsborging

Het doel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is tweeledig. De kwaliteit moet omhoog en er wordt meer aan de markt overgelaten. Hoe krijgen we dit nieuwe stelsel voor Kwaliteitsborging werkend? meer
12 juni 2017

Wanneer spreken we van geluk (t)?

Er is geen geheim recept voor geluk. Dit kwam naar voren in de openings keynote tijdens de Dag van de Projectenontwikkeling van de NEPROM. meer
9 juni 2017

Binnenstedelijke transformatie: meer kennis en praktijkervaring is cruciaal

Met de ondertekening van het Manifest is het gevoel van urgentie sterk toegenomen: het is alle hens aan dek. meer

@neprom
Download de Lente-akkoord factsheet
"Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen" (feb 2017) 


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave