14 september 2017

Hasj-kas

Een optimistisch blog van Jan Fokkema over het kronkelige pad naar de CO2-vrije economie. "De ruimtelijke sector moet vol aan de bak met de kennis en ervaring die we hebben".
meer
24 augustus 2017

Middenhuur vraagt van iedereen aandacht

Een toenemend aantal gemeenten probeert het aandeel middenhuur (grofweg tussen 710 en 1000 euro) in de productie te vergroten. Ontwikkelaars en beleggers dragen daar in belangrijke mate aan bij.
meer
6 september 2017

Terug in oktober: NEPROM Mastercourse E-Business Nieuwbouwwoningen

In 2 dagen bijgepraat én geïnspireerd door onze experts? Aan de slag met nieuwe ontwikkelingen in online marketing? Meld je aan! meer
6 september 2017

Juridische cursus helpt bij beheersen van risico's

In deze NEPROM-cursus maken onze docenten je wegwijs in de meest elementaire en belangrijke aspecten van het contractenrecht en de bouwregelgeving, met de focus op de projectontwikkelingspraktijk. meer
5 september 2017

NEPROM wil gelijk speelveld bij warmtenetten

De NEPROM pleit voor verbetering van de positie van de opdrachtgever. Het gaat dan om toegang tot het warmtenet (ook voor consumenten en bewonersverenigingen) en de reële aansluitkosten. meer
30 augustus 2017

Kom naar de NEPROM New Gen City Tour in Utrecht

De NEPROM New Generation, het netwerk van jonge ontwikkelaars, organiseert op 5 oktober a.s. de jaarlijkse New Gen City Tour. meer
24 augustus 2017

Nieuwe richtlijn slaat vastgoed- en gebiedsontwikkeling onevenredig hard aan

Ontwikkelaars zien de winst op hun projecten verdampen als gevolg van de implementatie van de zogenoemde ‘Anti Tax Avoidance Directive’. meer
24 augustus 2017

Integriteit als onderdeel van selectieproces gemeente Amsterdam

Waar moeten projectontwikkelaars rekening mee houden als zij zaken doen in Amsterdam?  meer
24 augustus 2017

Netwerkbijeenkomst over blockchain op 28 sept

De NEPROM en Het Nieuwbouw Platform organiseren op donderdag 28 september een netwerkbijeenkomst over nieuwe trends. Blockchain is zo’n trend. meer
24 augustus 2017

MCCO start in Amsterdam - aanmelden kan nog

Op 14 september gaat de 13e editie van de NEPROM Masterclass Conceptontwikkeling van start. We doen dat met een veelbelovende groep van ruim 20 deelnemers. meer
19 juli 2017

Ontwikkelaars bepleiten noodplan woningbouw

Volgens de NEPROM worden er te weinig nieuwe woningen gebouwd om aan de grote woningvraag tegemoet te komen. De projectontwikkelaars roepen de politieke partijen op om snel en krachtig in te grijpen. meer
13 juli 2017

Voortgang Samenwerkingstafel Middenhuur

Dit jaar is de Landelijke Samenwerkingstafel Middenhuur gestart. Doel is om te zorgen dat huishoudens die een betaalbare huurwoning zoeken een geschikte plek op de woningmarkt krijgen en behouden. meer
12 juli 2017

Stemming Wet kwaliteitsborging aangehouden

Op 11 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het verzoek van minister Plasterk om de stemming over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. meer
12 juli 2017

40% - 40% - 20%

Op 12 en 19 juli wordt in de Amsterdamse gemeenteraad de Woonagenda 2025 besproken. Ook de regulering van de nieuwbouw-programmering zal dan aan bod komen. De NEPROM heeft schriftelijk haar zorgen geuit. meer
12 juli 2017

‘Handen af van de anterieure overeenkomst!’

Het kabinet werkt momenteel aan de Aanvullingswet grondeigendom. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) kwam vorige week met 8 aanbevelingen voor de wet. Friso de Zeeuw reageert. meer
12 juli 2017

De Wet arbeid vreemdelingen in één woord

Bewijs. Dat is de uitkomst van twee uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, die aansluiten bij een eerdere conclusie van de Advocaat-Generaal. meer
6 juli 2017

Vraagtekens rond woningproductie Noord-Holland

Volgens de provincie Noord-Holland zijn vraag en aanbod “min of meer in evenwicht” wat betreft de woningproductie. De NEPROM wil echter een confrontatie zien tussen plancapaciteit en woningbehoefte. meer

@neprom
Download de Lente-akkoord factsheet
"Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen" (feb 2017) 


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave