30 maart 2017

Woningbouw in het regeerakkoord?

Jan Fokkema blogt over de formatie en over de enorme opgave voor de overheid. Krijgen we binnenkort een groenrechts kabinet? En staan Wonen en Ruimtelijke Ordening dan prominent in het regeerakkoord?
meer
14 maart 2017

10 tot 30% van woningvraag te realiseren in bestaande stad

De behoefte aan nieuwe woningen is gigantisch: ruim één miljoen in de periode tot 2030. Bijna een derde van het totaal kan binnenstedelijk van de grond komen.
meer
30 maart 2017

Aardgasvrije wijken en energieneutrale nieuwbouw

Een groot aantal overheden en netbeheerders ondertekende onlangs de ‘Green Deal aardgasvrije wijken’. De NEPROM ziet dit als een logische stap in de richting van een energieneutrale gebouwde omgeving. meer
30 maart 2017

DVDP-update: Soeters en Schoorl over geluk

Naar aanleiding van het thema van de dag, ‘Ruimte maken voor het Nationaal Geluk’ reflecteren Soeters en Schoorl op de voorstelling van Leo Bormans en maken zij een vertaalslag naar ons vakgebied. meer
29 maart 2017

Wat is de essentie van opdrachtgeverschap?

De NEPROM werkt aan het Nieuwe Handboek Projectontwikkeling. Op 22 maart kwam een klein gezelschap bij elkaar om actuele inzichten te delen over de essentie van opdrachtgeverschap.  meer
29 maart 2017

Dit is de NEPROM: Martijn van Gelderen (BPD)

Met de serie ‘Dit is de NEPROM’ willen we laten zien dat onze vereniging gemaakt wordt door actieve en gedreven mensen, werkzaam bij onze leden. Deze keer: Martijn van Gelderen (BPD). meer
27 maart 2017

Hans Klok presenteert: de grote verdichtingstruc

Friso de Zeeuw schrijft over de verdichtingstruc: het financieel rondrekenen van binnenstedelijke gebiedstransformaties door het aantal woningen daarin stevig op te voeren. meer
20 maart 2017

DVDP-keynote door Francine Houben

Met gepaste trots kondigen we de tweede keynote spreker aan die zal optreden tijdens de DVDP 2017: Francine Houben (Mecanoo). meer
16 maart 2017

Interview: Jan Fokkema over binnenstedelijke ontwikkeling

Er ligt veel druk op het binnenstedelijk gebied en de verstedelijking zet nog altijd door. Hoe gaan we slim met de ontwikkelingen om? meer
16 maart 2017

Steunbetuiging College van Rijksadviseurs

Onmiddellijk na het verschijnen van het Manifest voor binnenstedelijke gebiedstransformaties ontvingen de initiatiefnemers een steunbetuiging van het College van Rijksadviseurs. meer
8 maart 2017

Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties aangeboden

Steden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties slaan de handen ineen voor woningbouw op verouderde terreinen binnen de steden.  meer
6 maart 2017

Denk- en werksessie kwaliteitsborging

De NEPROM organiseert een kleinschalige denk- en werksessie over kwaliteitsborging. meer
1 maart 2017

Landelijke monitor leegstand gelanceerd

Op 17 februari is de Landelijke Monitor Leegstand gelanceerd. De monitor geeft op gemeenteniveau inzicht in de administratieve leegstand van negen categorieën vastgoed, waaronder woningen, winkels en kantoren. meer
1 maart 2017

New Gen Spring Event op Strijp-S

De NEPROM New Generation heeft er inmiddels twee volle jaren met activiteiten op zitten. In twee jaar tijd hebben zich bijna 100 jonge ontwikkelaars bij de New Gen aangesloten. meer
27 februari 2017

Samenvatting Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ligt bij de Eerste Kamer. Het laatste bericht is, dat de wet per 1 januari 2018 in werking treedt. meer
23 februari 2017

De kogel is door de kerk

Jan Fokkema blogt: "De Wet kwaliteitsborging bouw is een feit. Je kunt er blij mee zijn of hevig teleurgesteld, nu gaat het er om dat we onze schouders er onder zetten." meer
21 februari 2017

Nieuw Handboek Projectontwikkeling in co-creatie

De NEPROM gaat in 2017 een nieuw Handboek Projectontwikkeling uitgeven in co-creatie met haar leden, de docenten uit haar opleidingen, de markt en de doelgroep voor het boek. meer

agenda

@neprom


Het Ontwikkelen van Energiezuinige WinkelsBouwen aan een Goede Schil

Download de Lente-akkoord factsheets
"Ontwikkelen van energiezuinige winkels" en
"Bouwen aan een goede schil" (gratis).


gebiedsontwikkeling.nuLenteAkkoord

webredactie door contentpoint

Verdergaan naar hoofdinhoud

Vereniging van Nederlandse Projektontwikkeling Maatschappijen

Zoeken
Introductiepagina
NEPROM
Opleidingen
activiteiten
Bewust Nieuwbouw
De Nieuwe Opgave