Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
24 april 2024
Grote zorgen NEPROM en IVBN na behandeling nieuwe huurwet
NEPROM en IVBN slaan alarm in de Tweede Kamer over de huurwet van minister De Jonge. Ze dringen aan op cruciale aanpassingen zodat nieuwbouw mogelijk blijft.

​De Tweede Kamer behandelt de huurwet van minister De Jonge. NEPROM en IVBN roepen de Tweede Kamer op om belangrijke aanpassingen te verrichten op de wet, omdat de amendementen die nu voorliggen de wet verslechteren en de realisatie van 50.000 nieuwe middenhuurwoningen in gevaar brengen.

Anders dan minister De Jonge beweert, kan de bouw van nieuwe middeldure huurwoningen met de voorgestelde huurwet niet uit voor institutionele beleggers. De minister lijkt er zo op gebrand zijn huurwet erdoor te krijgen dat hij onvermeld laat dat NEPROM en IVBN consequent hebben benadrukt dat daarvoor nog vier cruciale aanpassingen noodzakelijk zijn. Naar aanleiding van de eerste debatdag zijn IVBN en NEPROM zeer bezorgd over alle amendementen die de wet mogelijk zelfs nog verslechteren voor partijen die de woningen moeten bouwen en verhuren. Daarom roepen NEPROM en IVBN de Tweede Kamer op om de voor hen zo belangrijke aanpassingen in de huurwet aan te brengen, zodat nieuwbouw mogelijk blijft.

“Die oproep heeft niets te maken met egoïsme of gebrek aan oog voor de huurder," zegt Fahid Minhas, directeur NEPROM. “Wij maken ons grote zorgen dat deze wet de bouw van nieuwe middeldure huurwoningen frustreert en dat hele projecten stilvallen. De problemen voor woningzoekenden worden dan alleen maar groter. Dat willen we voorkomen."

Vorige week heeft de Kamer de Wet Nijboer verlengd waarbij ze ervoor koos de banden nog strakker aan te trekken. Inflatiecorrectie in de vrije sector is hiermee de komende jaren niet meer mogelijk. Zelfs de minister noemt dit 'onverstandig'. Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN: “Wij zien de politiek met de beste bedoelingen besluiten nemen waarmee zij denken de huurders te beschermen. Er is geen partij die het zich kan veroorloven om tégen wetgeving te stemmen die de betaalbaarheid voor huurders voorop stelt. Het aannemen van de huurwet zonder de door ons bepleite aanpassingen brengt grote risico's met zich mee, met als grootste valkuil wetgeving die slechts de schijn wekt een oplossing te bieden voor huurders én toekomstige woningzoekenden."​

De beide verenigingen benadrukken dat zij willen blijven meewerken aan het oplossen van het woningtekort, het beschikbaar krijgen van meer huurwoningen voor lage en middeninkomens, het voorkomen van excessief hoge huren, het verduurzamen van de huurwoningvoorraad en het terugdringen van energielasten van bewoners. Norbart-ten Hoor: “Daarvoor is een betrouwbaar en aantrekkelijk investeringsklimaat nodig. Zonder aanpassingen is daar met dit wetsvoorstel geen sprake van."

De noodzakelijke aanpassingen die IVBN en NEPROM consequent naar voren gebracht hebben, zijn: uitbreiding van de nieuwbouwopslag voor woningen die na 2025 worden gebouwd, indexeren van de Woningwaarderingstabel met CAO+1%, extra punten voor B- en C-labels en verlagen van de overdrachtsbelasting. Minhas: “In het belang van de woningzoekenden doen we een beroep op de Tweede Kamer om de huurwet op deze belangrijke punten aan te passen, zodat er voldoende nieuwbouwwoningen gebouwd blijven worden."


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/woningbouw%20pb2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/woningbouw%20pb2.jpg

Tags