Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
28 maart 2024
Ontwikkelingen in Wet Kwaliteitsborging
De Wkb ondergaat hervormingen met een voorgenomen wijziging in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Gemeenten krijgen meer flexibiliteit en de bestaande wetgeving wordt verhelderd. NEPROM ondersteunt deze wijzigingen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, ingevoerd op 1 januari van dit jaar, ondergaat enige hervormingen. Momenteel ligt een voorgenomen wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving ter inspraak tot en met 23 april met als doel twee belangrijke punten te verduidelijken:

  • De invoering van een ingebruiknamebesluit in situaties waarin geen verklaring aanwezig is, er geen gereedmelding kan worden gedaan, en het herstel niet in verhouding staat tot het doel van de regel.
  • Verduidelijking van de regelgeving met betrekking tot vergunningvrije bouwactiviteiten.

De eerste aanpassing biedt gemeenten meer flexibiliteit om onder specifieke voorwaarden te besluiten tot ingebruikname, zelfs als er geen verklaring van de kwaliteitsborger beschikbaar is. De tweede aanpassing heeft tot doel bestaande wetgeving te verhelderen.

NEPROM heeft de voorgenomen wijzigingen gesteund in eerdere contacten met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw%20grond2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouw%20grond2.jpg

Tags