Skip Navigation LinksDefault

Sessies

​​Naast het plenaire programma bieden we een gevarieerd sessieprogramma. Gericht op trends, innovaties en nieuwe concepten - zoveel mogelijk aan de hand van concrete toepassingen en voorbeelden. Met gastsprekers uit het veld van vastgoed– en gebiedsontwikkeling, maar ook met gasten uit andere sectoren.​​​

Eerste ronde  |  van 11:45 tot 13:00 uur
01
Ontdek de verborgen potentie van binnenstedelijk vastgoed   [Parallelsessie]
In deze interactieve sessie, georganiseerd door City Deal in samenwerking met VOCUS architecten, worden de mogelijkheden verkend om wonen boven winkels in binnensteden nieuw leven in te blazen. Het is hoog tijd dat gemeenten, eigenaren en ontwikkelaars creatief en intensief gaan samenwerken om deze onzichtbare leegstand op te lossen. Op basis van een drietal cases ga je op interactieve wijze met elkaar in gesprek om erachter komen wat dit voor mindset vraagt van ontwikkelaars en eigenaren. Zo brengen we de dynamiek (terug) in deze ruimtes en daarmee in de binnenstad!
02
NEPROM New Generation: bouw voor de toekomst, een visionaire kijk op onze leefomgeving   [Parallelsessie]
Verken tijdens de NEPROM New Gen sessie de impact van de 2120-visie op de leefbaarheid van onze wijken. Leer hoe we vandaag kunnen handelen om over 100 jaar leefbare gemeenschappen te garanderen en te voorkomen dat we onderwater komen te staan. Doe mee en help de toekomst van ons land vorm te geven, want de tijd om te handelen is nu! Samen kunnen we ervoor zorgen dat de volgende generaties kunnen genieten van een klimaatbestendige leefomgeving.
03
Speel je buurt tot bloei: serious gaming voor inclusief ontwikkelen   [Parallelsessie]
Ontdek hoe je échte betrokkenheid in buurtontwikkeling kan stimuleren met nieuwe participatiemethoden, waarbij gamification en wetenschap samenkomen. Ervaar hoe planvorming inclusiever wordt, gebaseerd op data-analyse en inzichten van eindgebruikers, tijdens deze inspirerende sessie georganiseerd door VORM. Verken aan de hand van de gebiedstransformatie De KAAI in Feijenoord – Rotterdam (Amvest en VORM) hoe buurtontwikkeling echt impact maakt, zonder onderbuikgevoel maar op basis van wetenschappelijk onderzoek en bewezen successen.
04
Modulair bouwen: van vergane glorie tot moderne oplossingen  [Parallelsessie]
Stap in de tijdmachine en ontdek de kracht van modulair bouwen door de jaren heen! Terug in de tijd zagen we hoe schaarste leidde tot innovatie en nu verkennen we of modulaire gebiedsontwikkeling zoals Brasa Village een antwoord biedt op hedendaagse uitdagingen. Ervaar hoe deze buurt in Amsterdam Zuidoost in slechts 2,5 jaar tot stand komt en denk mee over het slim besteden van geld voor de komende vijftig jaar. Mis deze bouwrevolutie niet!
05
De impact van migratie op stedelijke gebiedsontwikkeling   [Parallelsessie]
Volgens het recent uitgebrachte rapport van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 is een gematigde bevolkingsgroei essentieel voor het behoud van een brede welvaart in Nederland. Leer tijdens deze sessie hoe het vormgeven van een evenwichtige bevolkingsgroei tot 2050 cruciaal is voor toegankelijke woningen, zorg en onderwijs, en hoe het de economische groei ondersteunt. Ontdek daarnaast de impact en complexiteit van migratie in stedelijke omgevingen en verken innovatieve benaderingen waarbij migratie geïntegreerd kan worden in de stadsplanning. Van gemengde wijken tot duurzame stedelijke ontwikkeling, deze sessie biedt inzichten voor de stad van de toekomst.
06
Integrale CO2-reductie in projecten: sleutel tot duurzame woningbouw  [Parallelsessie]
Om met Nederlandse woningbouw richting Paris Proof te komen, is integraal inzicht in de CO2-uitstoot door energieverbruik en materiaalgebruik op korte termijn cruciaal. Met dit inzicht kunnen op project-, portfolio- en uiteindelijk op sectorniveau de juiste keuzes gemaakt worden in een vroeg stadium. Ook kan het helpen bij het opstellen van rapportages die in het kader van de EU verplicht zijn. De Quick Carbon Index helpt hierbij. Uiteindelijke doel: stapsgewijs naar een ambitieus maar haalbaar reductiepad voor CO2 waar markt en overheid mee aan de slag kunnen. Kom aan boord terwijl Dura Vermeer, Synchroon, DGBC, Merosch en NIBE praktijkvoorbeelden delen en samen op weg gaan naar een groenere toekomst.
07
Woonconcepten van de toekomst   [Parallelsessie]
IVBN presenteert een terugblik en vooruitblik op de woningmarkt. Kom erachter hoe de samenwerking tussen gemeenten, ontwikkelaars en investeerders bijdraagt aan het realiseren van betaalbare woonconcepten. Luister naar Wietse Verheul (Amvest) en ontdek het geheim achter het woonconcept 'Jonas', een gebouw waarin community living en sociale interactie staan. Vervolgens biedt Mark Kuijpers (Greystar) met het woonconcept 'OurDomain', een 21e-eeuwse kijk op het stedelijk wonen. Schrijf je in voor deze sessie en maak kennis met het community-living-concept!
08
Ruimte maken voor ontmoeting  [Parallelsessie]
Wil je ook werken aan een meer gezonde en sociale leefomgeving? Verken tijdens deze sessie op welke manieren je hieraan kunt bijdragen als gemeente, woningcorporatie of zorgorganisatie. Al meerdere jaren werken de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en het College van Rijksadviseurs (CRa) samen aan een meer gezonde en sociale leefomgeving voor alle buurtbewoners. Op een interactieve manier zullen Ympkje Albeda en Milou Joosten je meenemen in de lessen van de ontwerpprijsvraag Who Cares, het adviestraject ‘Ruimte maken voor ontmoeting’ en het lopende ontwerpend onderzoekstraject BuurtSaam. Ook zullen zij enkele inspirerende praktijkvoorbeelden delen. Sluit aan en ontdek hoe ook jij het verschil kunt maken!
09
Speel Mobipolis: vorm de duurzame stad van morgen!  [Parallelsessie]
Duik in de bruisende wereld van Mobipolis, waar verdichting en bereikbaarheid de sleutel zijn tot een duurzame toekomst. Werk samen, neem beslissingen en vorm de koers van hele steden terwijl je mobiliteitsuitdagingen aangaat. In dit spannende spel leer je niet alleen hoe je wint, maar ook welke stad je wilt creëren. Durf jij de uitdaging aan te gaan? Ontdek de kracht van samenwerking in Mobipolis en maak een verschil voor de steden van morgen. Speel het spel en zet de eerste stap naar een duurzamere en leefbaardere toekomst voor onze steden.
10
Diversiteit in stadsontwikkeling: een interactieve verkenning!  [Parallelsessie]
Verken de kracht van superdiversiteit in stadsontwikkeling! Ontdek waarom het cruciaal is om deze diversiteit te weerspiegelen in ontwerpteams en in de directiekamers. In een interactieve sessie, georganiseerd door Heijmans &CO, verken je samen met bevlogen koplopers hoe meerstemmigheid in onze sector bevorderd kan worden. Leer hoe je het ontbrekende perspectief kunt aanvullen en hoe diversiteit aan de top gestimuleerd kan worden. Doe mee en draag bij aan een inclusieve en superdiverse toekomst voor onze steden!"
11
Rotterdam: voorop in de strijd tegen klimaatverandering   [Parallelsessie]
Rotterdam staat voor een grote uitdaging: de impact van klimaatverandering trotseren. Met toenemende extremen en Europese regelgeving groeit de urgentie om actie te ondernemen. Hoe kunnen we de doelen van Parijs halen? Samenwerking en innovatie zijn cruciaal. In Rotterdam zoeken we naar antwoorden en streven we naar een veerkrachtige toekomst. Sluit je aan en ontdek hoe jij kunt helpen bij het bouwen van een veerkrachtige stad!
12
Wake-Up Call: (N)OOIT NORMAAL met Fountainheads!  [Parallelsessie]
Wim en Jan-Henk, de dynamische sprekers van Fountainheads, staan klaar om de zaal ‘in de fik te zetten’. Ontdek razendsnelle innovaties en trends die je nieuwsgierigheid prikkelen en vaste ideeën doen wankelen. Van kunstmatige intelligentie tot digitalisering, deze presentatie biedt praktische modellen om jouw bedrijf klaar te stomen voor de digitale toekomst. Klaar voor actie? Deze levendige sessie geeft je het duwtje dat je nodig hebt om met een frisse blik aan de slag te gaan. Na afloop is er volop ruimte om diepgaand in gesprek te gaan over de aangedragen inzichten.
13
Snelheidssprint: versnel 100 projecten in eén uur  [Parallelsessie]
Tijdens deze dynamische sessie vestig je samen met andere deelnemers een record: 100 projecten of meer versnellen in één uur! Hoe? Door een parallelle planning. Ontdek de kracht van verschillende pilots, waarbij vier projecten en drie gebieden het doel stellen om de standaard te stellen dat het ontwikkelen van een plan twee jaar duurt in plaats van zes of tien jaar. Onderzoek de mogelijkheden vooraf via een versnellingsapp op parallelplannen.nu. Ontdek hoe je tientallen maanden tijdwinst kunt behalen. Laten we samen het doel van 100 versnelde planningen halen. Omdat het moet én omdat het kan.
Tweede ronde  |  van 15:15 tot 16:30 uur
14
Betaalbaar én gezellig: het succes van friendswoningen  [Parallelsessie]
Maak kennis met het revolutionaire concept friendswoningen, dé oplossing voor betaalbaar wonen in grote steden! Ontdek hoe eenpersoonshuishoudens elkaar vinden in een gedeelde woonomgeving, waar kosten gedeeld worden en sociale interactie bloeit. Met friendswoningen halen we niet alleen eenzaamheid weg, maar lossen we ook het woningtekort dubbel zo snel op. Kom naar deze friendsconcept sessie en leer van pioniers zoals AM, Rockfield Real Estate en Woon Zorg Nederland, die al ruime ervaring hebben met dit innovatieve woonconcept!"
15
‘Water en bodem sturend’ bij gebiedsontwikkeling: wie stuurt Wie?  [Parallelsessie]
‘Water en bodem sturend in de ruimtelijke ontwikkeling’ is nieuw beleid, omarmd door Rijk, provincies en gemeenten. Maar wat is dat eigenlijk, Water en Bodem Sturend? En hoe werkt dit uit in de praktijk van gebiedsontwikkeling, waar ook andere zaken bepalend zijn? Tijdens deze sessie delen experts essentiële inzichten en gaan we samen de uitdagingen, dilemma's en kansen verkennen die dit beleid met zich meebrengt.
16
Groen Groeit Mee als innovatiekans   [Parallelsessie]
‘Groen Groeit Mee’ is de ambitie van provincie Utrecht om recreatief groen, natuur, water en landschap mee te laten groeien met het stijgende aantal woningen in de provincie Utrecht. Per nieuwbouwwoning in uitleglocaties dient 75m2 groen in het plangebied en 500 m2 regionaal groen te worden gerealiseerd. Anne-Mette Andersen (AM Landskab) licht de aanpak toe en de eerste leerpunten na 1 jaar ‘Groen Groeit Mee’. Winst: Groen is geen sluitpost. Groen- en natuurontwikkeling worden volwaardig vanaf de start van de planvorming meegenomen. Niet alleen binnen het plan, maar ook op regionale schaal. Een consortium van ontwikkelaars met positie in de polder Bijleveld in Harmelen hebben vanaf de start de ambitie om ‘groen mee te laten groeien’ op planniveau en in regionale context. Erwin Noorda (Trebbe) licht toe hoe daardoor in gebiedsontwikkelingen betere gebieden ontstaan.
17
De toekomst in scenario’s   [Parallelsessie]
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft vier toekomstscenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. Deze scenario’s helpen bij het maken van keuzes voor de ruimtelijke ontwikkeling. Verduurzaming, de aanpak van het woningtekorten klimaatadaptatie vragen om grote ruimtelijke ingrepen in Nederland op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Tijdens deze sessie presenteert Ed Dammers (PBL) de scenario’s: Mondiaal Ondernemend, Snelle Wereld, Groen Land en Regionaal Geworteld. Daarna gaan Maarten Hoorn (Platform31) en hij met u in gesprek over de toepassing van de scenario’s en andere relevante kennis bij investeringsplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit helpt om bij de plannen beter om te gaan met de onzekerheden die zich in de toekomst kunnen voordoen.
18
Duik in de wereld van ESG in vastgoed en bouw  [Parallelsessie]
Ontdek de impact van EU Taxonomy en CSRD op jouw projecten en organisatie, en verken de kansen die deze ontwikkelingen bieden naast hun verplichtingen. Leer wanneer een project echt duurzaam genoemd mag worden en hoe je als organisatie kunt bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Luister naar ervaren professionals uit de sector en bereid je voor op een interactieve sessie met volop ruimte voor jouw vragen. Mis deze kans niet om jouw kennis en impact te vergroten in duurzaamheid en vastgoedontwikkeling!
19
Artificial Intelligence: grip op de gamechanger   [Parallelsessie]
Duik in de spannende wereld van Artificial Intelligence! De ontwikkelingen gaan razendsnel en de eerste ervaringen zijn al opgedaan. Maar staan we aan het begin van een revolutie, of zal AI over een paar jaar simpelweg een toevoeging zijn aan het digitale gereedschap van de bouw- en ontwikkelingssector? Ontdek het zelf tijdens een boeiend gesprek met drie professionals die op innovatieve wijze AI toepassen. Laat je inspireren en ga mee in de discussie over de kansen en uitdagingen die deze technologie met zich meebrengt. Ben jij klaar om je werk in de bouw- en vastgoedontwikkeling opnieuw uit te vinden?
20
Samen de woningcrisis te lijf: slimmer & sneller bouwen  [Parallelsessie]
Aedes en NEPROM bundelen hun krachten om de woningnood aan te pakken. Ontdek een gedeeld kader van waarden die de samenwerking tussen woningcorporaties en ontwikkelaars stimuleert om de woningbouwproductie te versnellen. Laat je inspireren door praktijkvoorbeelden die de kracht van samenwerking benadrukken, waarbij het geheel absoluut meer is dan de som der delen. Doe mee en ontdek hoe we samen een betere toekomst bouwen!
21
Uit je luie stoel! Cities are made to move   [Parallelsessie]
Bij gebiedsontwikkeling draait alles om slimme aanpakken en een focus op het welzijn van stedelingen. Voldoende lichaamsbeweging is daarbij essentieel, net als samenwerking met partners buiten de vastgoedwereld. Ontdek inspirerende voorbeelden, zowel nationaal als internationaal, en onderneem actie in Den Bosch! Samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt er gewerkt aan het gebied Spoorzone. Bouw vanuit actie en beweging mee aan de stad van de toekomst!
22
Een bloeiend vestigingsklimaat  [Parallelsessie]
Het economisch landschap verandert voortdurend en de concurrentie om bedrijven aan te trekken en te behouden is feller dan ooit tevoren. Daarom is het essentieel dat we als ontwikkelingssector en als land blijven investeren in ons vestigingsklimaat. Een sterk economisch klimaat trekt niet alleen bedrijven aan, maar draagt ook bij aan bestaanszekerheid, welvaart en welzijn. Laten we samen verkennen hoe we als ontwikkelingssector kunnen bijdragen aan een toekomst waarin Nederland niet alleen een aantrekkelijke woonplaats is, maar ook een ideale plek om te investeren en te ondernemen.
23
Netcongestie: samen werken aan onbelemmerde energie  [Parallelsessie]
Ga jij de uitdaging aan? In een wereld van beperkte elektriciteitscapaciteit is samenwerking essentieel voor het realiseren van maatschappelijke opgaven op het gebied van nieuwbouw, verduurzaming en de energietransitie. Tijdens deze sessie verken je concrete voorbeelden en technologische innovaties om wijken minder afhankelijk te maken van het bestaande stroomnet en kom je meer te weten over de juridische aspecten waar je op moet letten.
24
Lessen uit het heden en het verleden; woningbouw opschalen doe je zo!   [Parallelsessie]
Ontdek hoe de evolutie van woningbouw ons leidt naar innovatieve opschalingsstrategieën. Rabobank econoom Stefan Groot onthult het geheim achter onze huidige woningnood en biedt inzicht in cruciale oplossingen. NVM-makelaar Pieter van Santvoort deelt onmisbare inzichten uit de dynamische Eindhovense markt, terwijl experts Irene Flotman en Chris van Zantwijk uitdagende vragen stellen over de toekomst van woningbouw. Laat je inspireren en ontdek jouw rol in het realiseren van grootschalige woningbouw!
25
Transformatie in de keten: een reis naar 2030 en terug   [Parallelsessie]
De woningbouwproductie moet omhoog. Met onze panelleden duiken we in het verhaal van 900.000 nieuwe woningen en de aanstaande transformatie. Hoe zal de sector er in 2030 uitzien? Ontdek de visie van onze panelleden op geavanceerde AI- en IT-oplossingen. Ervaar de vooruitgang in twee use cases: BIM Legal laat zien hoe versnelling en verbetering hand in hand gaan, terwijl Brainport Eindhoven zich richt op het versnellen, verbeteren én vereenvoudigen van samenwerking in de gehele keten. Doe mee en maak deel uit van NEPROM's missie om de mogelijkheden van digitale transformatie te benutten en de sector te transformeren naar een betere toekomst!
26
Het gasthuiskwartier: een nieuw stukje stadsleven  [Parallelsessie]
Ga mee op ontdekkingstocht door het ruim vijf hectare grote Gasthuiskwartier, dat wordt getransformeerd naar een inspirerend woon-, winkel- werk- en verblijfsgebied. Er ontstaat hier een nieuw stuk Bossche binnenstad, waar oud en nieuw, rijksmonumenten en karaktervolle nieuwe woningen, één geheel vormen. Zie de straten vol karakter, terwijl je meegenomen wordt op een reis door het verleden, heden en toekomst van dit unieke stukje Bossche binnenstad.