Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
2 mei 2024
Duidelijkheid over nieuwe huurwet
NEPROM en IVBN steunen de nieuwe huurwet van De Jonge, met belangrijke aanpassingen en vooruitzicht op verlaging overdrachtsbelasting en herziening Woningwaarderingstabel.

NEPROM en IVBN zijn blij met de duidelijkheid die de Tweede Kamer heeft gegeven door in te stemmen met de nieuwe huurwet van minister De Jonge. De debatten van de afgelopen dagen hebben ondanks alle ingebrachte moties en amendementen, niet tot ingrijpende wijzigingen in de wet geleid. Twee van de vier cruciale aanpassingen waartoe de brancheverenigingen al lange tijd oproepen (nieuwbouwopslag en waardering voor verduurzaming), worden in de nieuwe wet opgenomen. Verder is er perspectief op verlaging van de overdrachtsbelasting en heeft de Kamer bereidheid getoond om te onderzoeken of indexatie van de Woningwaarderingstabel aangepast moet worden.

Judith Norbart-ten Hoor, directeur IVBN: “We zijn blij met het inhoudelijke debat dat de afgelopen dagen is gevoerd. Hieruit blijkt dat de Kamer zich bewust is van het belang van een evenwichtige wet. De wet verandert natuurlijk niet de complexe marktomstandigheden van dit moment, maar het brengt wel een einde aan de onzekerheid over het overheidsbeleid en dat is voor onze leden van groot belang."

Fahid Minhas, directeur NEPROM: “Het is goed dat de Tweede Kamer zich gevoelig heeft getoond voor de nieuwbouw en de nieuwbouwopslag nu ook mogelijk maakt voor woningen waarvan de bouw start in 2026 en 2027. Wij gaan nu met volle energie aan de slag om voldoende middenhuurwoningen te realiseren onder deze wet. Op veel plekken wordt het zonder structurele middelen wel een grote uitdaging om dat voor elkaar te krijgen."

Over het perspectief op verlaging van de overdrachtsbelasting zijn NEPROM en IVBN positief. Minhas is blij dat de Kamer en de minister erkennen dat de overdrachtsbelasting met 10,4% internationaal gezien op een ongezond hoog niveau ligt en dat zij de bereidheid tonen om dit in het najaar op te pakken. Hij is wel kritisch op de manier waarop dit zal worden opgelost: “Als dit via een schuifoperatie tussen investeerders en particuliere kopers wordt bewerkstelligd, gaat dat mogelijk ten koste van andere woningzoekenden."

Norbart-ten Hoor: “Voor de instroom van het onmisbare binnen- en buitenlandse kapitaal is stabiel beleid en een gezond investeringsklimaat noodzakelijk. Dit moet ook tot uiting komen in de Woningwaarderingstabel. Ik heb er vertrouwen in dat de Kamer samen met de minister een oplossing gaat vinden zodat de toegestane huurverhoging van CAO plus 1% ook echt mogelijk is en er rendabel kan worden ontwikkeld en geïnvesteerd in duurzaamheid.“

De brancheverenigingen spreken hun waardering uit voor de minister en alle ambtenaren. Minhas: “De afgelopen anderhalf jaar is er in een goede sfeer zeer constructief met elkaar gesproken en is er door het ministerie heel veel werk verzet om tot een evenwichtige wet te komen." Norbart-ten Hoor: “We kijken met vertrouwen uit naar verdere samenwerking en rekenen erop dat het ministerie de ingediende moties voortvarend oppakt. Daarover blijven we graag in gesprek."​​


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/huurwet%20apr.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/nieuwbouw%20beelden/huurwet%20apr.jpg

Tags