Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/marwin.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/marwin.jpg
Nieuws
11 mei 2022
Het gezicht van NEPROM New Generation: Marwin Peeters
Marwin Peeters heeft samen met met Christiaan Groeneweg in 2014 het initiatief genomen om naar de NEPROM toe te stappen en onder de vlag van de NEPROM de NEPROM New Generation op te zetten.

Marwin is werkzaam bij 3W real estate als projectmanager. In deze rol is hij de verbindende schakel tussen opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer, gemeente en (zittende en nieuwe) huurders. Dit zowel tijdens het ontwikkelingstraject als in de bouwfase.

In "Het gezicht van NEPROM New Generation" komt iedere keer een ander lid van New Generation aan het woord over de dagelijkse werkzaamheden, visie én de NEPROM New Generation.

Waar werk je, wat is je functie en bij welke projecten ben je betrokken?
Ik werk als projectmanager bij 3W real estate. 3W real estate werkt vanuit haar kantoren in Maastricht en Amsterdam voornamelijk aan binnenstedelijke multifunctionele herontwikkelingsprojecten in de provincies Limburg, Brabant, Zuid Holland, Noord Holland, Flevoland en Gelderland. Zelf heb ik gewerkt aan de revitalisering van winkelcentrum De Barones in Breda en de herontwikkeling van winkelcentrum De Kalvertoren in Amsterdam tot de Kalverpassage. Momenteel ben ik bezig met de herontwikkeling van de Stationoffices aan het Stationsplein te Almere tot 67 appartementen.

Wat wil jij toevoegen aan een ontwikkeling?
Ik wil de olie zijn die de machine goed laat lopen. Ik streef hierbij naar een zo optimaal mogelijk resultaat, niet alleen in financiële zin maar ook in bouwkwaliteit, doorlooptijd en overlastreductie.

Wat moeten we ontwikkelen om over 30 jaar nog steeds een goed woonklimaat te hebben in NL?
Vastgoed blijft een statisch product in een maatschappij die op hoog tempo aan verandering onderhevig is. Het is daarom belangrijk om kritisch te blijven op zowel de bouwkundige, architectonische als programmatische kwaliteit van vastgoed. Daar waar er in de tijd een mismatch is ontstaan, moet ingegrepen durven worden. Als ontwikkelaars kunnen en moeten we daar een katalyserende rol in nemen. Zo kan in de huidige markt met de herontwikkeling van leegstaande kantoren of winkelvastgoed naar woningen uitstekend binnen het bestaande stedelijk weefsel worden ingespeeld op het als maar toenemende woningtekort. In de toekomst kunnen de benodigde ingrepen onder gewijzigde maatschappelijke ontwikkelingen weer anders zijn. Hoe dan ook blijft het belangrijk om de kwaliteit van onze bebouwde omgeving op peil te houden om een goed woonklimaat te houden in Nederland.

Wat is je laatst gelezen boek of afgeronde serie?
Dat is de serie Godfather of Harlem.

Wat is de plek voor een vrijmibo?
Daarvoor moeten jullie toch echt naar Maastricht komen! De vele terrassen op de verschillende mooie plekken die de stad rijk is lenen zich uitstekend voor een bourgondische vrijmibo hier in het "zonnige zuiden"! Daarbij genoeg ontwikkelingen op het gebied van vastgoed, dus wellicht iets voor een volgende New Gen activiteit!

Waarom NEPROM New Generation?
Aanleiding om samen met Christiaan Groeneweg (BPD) het initiatief te nemen om de NEPROM New Generation op te zetten, was onder meer het ontbreken van een podium waar jongere vastgoedprofessionals ervaringen met elkaar konden delen. Onze doelstelling was echter niet alleen het creëren van ontmoetingen tussen jonge vastgoedprofessionals onderling, maar ook het faciliteren van ontmoetingen met de 'gevestigde orde' door aan te haken bij vakgerelateerde evenementen. Nu ruim 7 jaar later is de NEPROM New Generation uitgegroeid tot een platform waar inmiddels ruim 200 jonge vastgoedprofessionals zich bij hebben aangesloten. Reeds vele themasessies, excursies en citytrips zijn georganiseerd en werden goed bezocht. Het is mooi om te zien dat de deelnemers met hoge regelmaat deelnemen aan activiteiten; en zo enthousiast zijn dat ze niet alleen actief jonge collega vastgoedprofessionals stimuleren om zich ook aan te sluiten bij de NEPROM New Generation, maar ook een bijdrage willen leveren door eigen projecten aan te dragen voor activiteiten of zitting te nemen in het bestuur of commissies.


Kortom een platform vóór maar vooral dóór de jonge vastgoedprofessional.