Mediakit

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en projectontwikkelingmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en projectontwikkelingmaatschappijen bij de totstandkoming van vastgoedprojecten.

Bij de NEPROM zijn meer dan 60 ondernemingen aangesloten, waaronder nagenoeg alle grote ontwikkelaars. De leden van de NEPROM realiseren gezamenlijk circa 50% van de nieuwe woningen in ons land, 65% van de metrage nieuwgebouwde kantoorruimte en rond de 75% van de metrage in nieuwe winkelcentra. De NEPROM is in 1974 opgericht. 

Perscontact

Margot Meijerink, Medewerker Communicatie en Evenementen (070 - 337 0 332)  

Bestuursleden NEPROM 

Bart van Breukelen, voorzitter (TBI Holdings​​ B.V.)
Desirée Uitzetter, bestuurslid (BPD)
Arno van der Voort, bestuurslid en voorzitter Cie Commercieel Vastgoed (Provast)
Allard van Spaandonk, bestuurslid en voorzitter Cie Professionalisering
Job Dura, bestuurslid (Dura Vermeer Groep NV)
Jaco Meuwissen, bestuurslid (3W New Development)
​Jan van Barneveld, bestuurslid (De Alliantie Ontwikkeling B.V.)​​

Profiel ir. A.J.H. (Bart) van Breukelen, voorzitter NEPROM

Bart van Breukelen is sinds januari 2016 voorzitter van de NEPROM. Het voorzitterschap van de NEPROM is een parttime onbezoldigde functie. Bart van Breukelen is lid van het Raad van Bestuur van TBI Holdings. Hiervoor was hij directievoorzitter van Synchroon. Bart van Breukelen studeerde Architectuur en Stedenbouw aan de TU in Eindhoven en werkte eerder bij AM en Blauwhoed.

Profiel drs. ing. J. (Jan) Fokkema, Directeur NEPROM

Jan Fokkema is sinds november 1999 directeur van de NEPROM, de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen. Daarvoor werkte hij bij de SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) waar hij onder andere projecten op gebied van duurzaam bouwen, consument gericht bouwen en ouderenhuisvesting initieerde. Hij studeerde Sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en Informatie techniek aan de HTS te Breda.

Nevenactiviteiten
-  lid bestuur Het Nieuwbouw Platform
-  bestuurslid Stichting Garantiewoning