Skip Navigation Linksdefault

Onze kennisprogramma's

NEPROM is mede-initiatiefnemer van de kennisprogramma’s Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen, Klimaatadaptief bouwen mét de natuur (KAN) en Stedelijke Transformatie. Samen met andere marktpartijen en brancheorganisaties worden de krachten gebundeld om kennis en ervaring te delen. 

​​Onze kennisprogramma's  

LA logo.png


Het Lente-akkoord 2.0 heeft als doel de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw te vergroten door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling. Het innovatieprogramma is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en WoningBouwersNL in samenwerking met het ministerie van BZK. NEPROM is penvoerder van dit programma. De programmaleider is Sander Woertman

lente-akkoord.nl
KAN Bouwen.jpg

KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Daar wordt iedereen dus beter van. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Het KAN platform is een initiatief van NEPROM, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL in samenwerking met het ministerie van BZK, LNV en RVO/DuurzaamDoor. NEPROM is penvoerder van dit programma. De programmaleider is Claudia Bouwens

kanbouwen.nlStedelijke Transformatie.png

Met het programma Stedelijke Transformatie wordt er uitvoering gegeven aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de verankering in onderwijs.

stedelijketransformatie.nl