Skip Navigation Linksdefault

Kennisontwikkeling- en deling

NEPROM helpt haar leden om projecten en gebieden zodanig te ontwikkelen dat ze bijdragen aan het behoud van een leefbare aarde. Om dit te realiseren is NEPROM mede-initiatiefnemer van een drietal kennisprogramma’s: Lente-akkoord 2.0, KAN en Stedelijke Transformatie. ​

 

NEPROM streeft met haar leden, overheden en andere samenwerkingspartners naar het ontwikkelen van een toekomstbestendige leefomgeving. We staan voor prettige en gezonde gebouwen en gebieden, willen het milieu herstellen én duurzaam ontwikkelen: ontwikkelen voor morgen.


Veel NEPROM-leden doen ervaring op met circulair en industrieel bouwen in het platform Lente-akkoord 2.0 of participeren in het KAN-platform, wat staat voor Klimaatadaptief bouwen mét de natuur. In het programma Stedelijke Transformatie bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen.

De kennis en ervaringen die we opdoen binnen deze programma's delen we met de hele bouw- en ontwikkelsector, want verduurzamen lukt alleen als we goed samenwerken. Zo realiseren we een gezonde, toekomstbestendige en duurzame leefomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en die ruimte laat voor de natuur.​

Onze kennisprogramma's

​Het Lente-akkoord 2.0 heeft als doel de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulaire woningbouw te vergroten door middel van kennisontwikkeling en kennisdeling. Het innovatieprogramma is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en WoningBouwersNL in samenwerking met het ministerie van BZK. NEPROM is penvoerder van dit programma. De programmaleider is Sander Woertman​

​KAN staat voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur. Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Groen kan de oplossing zijn, en tegelijkertijd de biodiversiteit, natuurwaarde en belevingswaarde van projecten verhogen. Daar wordt iedereen dus beter van. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? Het KAN platform is een initiatief van NEPROM, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL in samenwerking met het ministerie van BZK, LNV en RVO/DuurzaamDoor. NEPROM is penvoerder van dit programma. De programmaleider is Claudia Bouwens​

​Met het programma Stedelijke Transformatie wordt er uitvoering gegeven aan het Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, dat partijen in maart 2017 tekenden. Overheidspartijen, marktpartijen en kennisinstellingen werken in dit programma samen om de transformatieprojecten versneld tot uitvoering te brengen, gemeenschappelijke problemen te doorgronden en op te lossen en de opgedane kennis te verankeren. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van BZK, G40, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor onderzoek en de verankering in onderwijs.​​