Skip Navigation Linksdefault

Lidmaatschap NEPROM
​Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. Wij spreken onze leden aan op drie kernwaarden: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De NEPROM​ Gedragscode maakt duidelijk aan welke regels onze leden zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de NEPROM staat open voor ondernemingen met een voldoende trackrecord als professioneel opdrachtgever bij de (her)ontwikkeling van vastgoed of van gebieden. Een onderneming die het lidmaatschap aanvraagt wordt getoetst op vakmanschap en op relevante ervaring. En op de continuïteit van de onderneming, zowel wat betreft human capital als wat betreft financiële parameters. Bij de beoordeling worden ook de door de onderneming ontwikkelde vastgoedprojecten in beschouwing genomen. Ondernemingen die lid willen worden dienen uiteraard de NEPROM-gedragscode te onderschrijven en zij dienen te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOGrp) die niet ouder is dan zes maanden. Bekijk de toelatingscriteria

De toelatingscommissie beslist over de toelating van kandidaat-leden. Een screening (CDD-check) kan onderdeel uitmaken van de werkwijze van de toelatingscommissie.

​Contact

Wilt u een afspraak maken om de voordelen en de voorwaarden van het lidmaatschap nader te bespreken? Neem dan contact op met Jan Fokkema.​