Skip Navigation Linksdefault

Lidmaatschap NEPROM
Als NEPROM-lid maak je deel uit van een waardevol netwerk van maatschappelijk betrokken project- en gebiedsontwikkelaars. De NEPROM-Gedragscode schrijft voor aan welke kwaliteitseisen NEPROM-leden moeten voldoen en is voorwaarde voor lidmaatschap.

Maatschappelijk betrokken project- en gebiedsontwikkelaars, verenigd in NEPROM, werken samen aan het ontwikkelen van de ruimte voor morgen.

Facilitator van vooruitgang

NEPROM stimuleert de ontwikkelsector om te professionaliseren, te innoveren, te ontwikkelen met oog voor de maatschappelijke opgaven. De lijnen zijn kort en rondom nieuwe ontwikkelingen en thema's wordt snel input vanuit de leden verzameld, gebundeld en verder verspreid. ​

Wat haal je uit het NEPROM-lidmaatschap?

✓​   ​​​Belangenbehartiging
​✓   Kennisontwikkeling en -deling via bijeenkomsten, opleidingen, publicaties en webinars​
✓   Toegang tot de juiste netwerken
✓   Sterke profilering op het gebied van kwaliteit
✓   Exclusieve toegang tot ledennieuws en bijeenkomsten
✓​   Wekelijks NEPROM-Bulletin met actueel nieuws

NEPROM-Gedragscode

Een onafhankelijke Toelatingscommissie beslist over toetreding van kandidaat-leden. Kandidaat-leden worden hierbij gescreend en getoetst aan de NEPROM-Gedragscode. Bekijk de toelatingscriteria. ​

Contact

Wilt u een afspraak maken om de voordelen en de voorwa​arden van het lidmaatschap nader te bespreken? Neem dan contact op met Fahid Minhas​


​​​

​Testimonials

logo-maarsen-groep.png
“In uitdagende tijden is het extra waardevol om binnen het netwerk van NEPROM onze kennis in te brengen en gebruik te kunnen maken van de expertise van anderen. Bovendien onderstreept het NEPROM-lidmaatschap de brede focus en de langetermijnvisie die wij als familiebedrijf hebben.” 
Monique Maarsen, directeur 

​​​2dd79f8f-7474-435f-bd47-e75dfe8d263a.png
“NEPROM heeft een belangrijke taak als kennisbank voor haar leden en draagt zorg voor verdere professionalisering van de sector. De door NEPROM opgestelde gedragscode met de kernwaarden zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaraan leden zich conformeren, zien wij als een keurmerk voor de branche. Deze gedragscode is dan ook stevig verankerd in onze organisatie.” 

Jaco Meuwi​ssen, directeur ​3W real estate