Skip Navigation Linksdefault

Integriteit
De NEPROM streeft naar verdere professionalisering en een adequate positionering van de projectontwikkelingbranche in het maatschappelijk verkeer. Ondernemingen die lid willen zijn van de NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. De kernwaarden waarop NEPROM-lidbedrijven willen worden aangesproken zijn: zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.​

NEPROM Gedragscode

De NEPROM Gedragscode maakt duidelijk aan welke regels onze leden zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging en een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving en ontwikkelt daarnaast moresprudentie. Om het vertrouwen van de samenleving in het functioneren van de branche te vergroten, zal duidelijk moeten zijn dat de NEPROM-lidbedrijven maatschappelijk verantwoord opereren. Een gezonde branche begint bij een duidelijke stellingneming inzake integriteit. 

Op deze pagina vindt u informatie over de inhoud en de praktische toepassing van de NEPROM-gedragscode, aangevuld met publicaties over casussen en relevante artikelen.
cf9b6eb9-5fb9-4fcc-b08b-c09db3bc3695
Commissie Gedragscode
Bodewes , De heer ir. W.J. (Wienke)

Fokkema , De heer drs. ing. J. (Jan)
NEPROM
Hoekstra , De heer mr. J. (Jaap)

Werner , De heer drs. H.D. (Dietmar)

Wijffels , De heer dr. H.H.F.

Zandvliet , Mevrouw mr. N. (Nicolette)
NEPROM