Skip Navigation Linksdefault

Integriteit
Ondernemingen die lid zijn van NEPROM, moeten van aantoonbaar goed gedrag zijn. NEPROM spreekt haar leden aan op het werken volgens de hoogste standaarden als het gaat om zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.​

Om een toekomstbestendig Nederland te kunnen ontwikkelen, helpt NEPROM haar leden te excelleren en te streven naar de hoogste kwaliteit als het gaat om zorgvuldigheid, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.


We dagen ontwikkelaars uit om de maatschappelijke opgaven voorop te stellen, bij elke stap die ze zetten. In onze visie zijn verantwoordelijkheid en verbinding de enige manier om vooruitgang te boeken.

NEPROM-Gedragscode

De NEPROM-Gedragscode maakt duidelijk aan welke regels leden van NEPROM zich moeten houden. Het onderschrijven van de code is een voorwaarde voor lidmaatschap van de vereniging en een onafhankelijke commissie ziet toe op de naleving.

Op deze pagina lees je meer over de inhoud en de praktische toepassing van de NEPROM-Gedragscode, aangevuld met publicaties over casussen en relevante artikelen.
2e8c9f37-5c91-4776-93ef-9196ae6312cd
Commissie Gedragscode
Bodewes , De heer ir. W.J. (Wienke)

Hoekstra , De heer mr. J. (Jaap)

Minhas , De heer ir. F.B. (Fahid)
NEPROM
Minhas , De heer ir. F.B. (Fahid)
NEPROM
Werner , De heer drs. H.D. (Dietmar)

Wijffels , De heer dr. H.H.F.

Zandvliet , Mevrouw mr. N. (Nicolette)
NEPROM