Skip Navigation Linksdefault

Leergang Projectontwikkeling
Al 40 jaar lang staat de Leergang Projectontwikkeling garant voor actuele vakkennis. Ben jij ook op zoek naar bredere bagage op het gebied van project- en gebiedsontwikkeling? Dan is deze gerenommeerde leergang wellicht iets voor jou!

Introductie

De Leergang Projectontwikkeling (LPO) is al decennialang de toonaangevende opleiding voor (jonge) professionals in de vastgoedsector. De LPO biedt een programma waar hoogwaardige, inhoudelijke bijdragen van vakdocenten de hoofdmoot vormen. De link tussen theorie en praktijk wordt gelegd door het werken aan een casusopdracht, inspirerende projectpresentaties en een excursie.​

Leerdoel

De huidige en toekomstige generaties projectontwikkelaars zullen zich meer en meer als 'spin in het web' moeten gedragen. Goed opdrachtgeverschap is dan cruciaal. De LPO wil de cursisten leren wat dit inhoudt. In essentie gaat het dan om het schetsen van een integraal beeld van het krachtenveld, maar ook de vragen die de projectontwikkelaar moet kunnen stellen. Na afronding van de LPO kent de cursist alle relevante actoren, hun perspectief en belangen en weet vervolgens welke kennis en kunde nodig om is om dit in de dagelijkse praktijk van project- en gebiedsontwikkeling toe te passen.

Relevantie

De steeds complexer wordende context vraagt om professionals die daar mee om kunnen gaan. We zien vele, nieuwe uitdagingen die de haalbaarheid van projecten mede bepalen. De LPO belicht dit vanuit verschillende perspectieven. Het gaat dan om de samenwerking met partners, juridische en financiële invalshoeken, maar er is ook veel aandacht voor de vaardigheden c.q. competenties die nodig zijn om die veelzijdige opdrachtgever te worden.

Inhoud

De LPO beoogt een compleet beeld te schetsen van het vakgebied. Dit gebeurt via de volgende thema’s: Rol van de projectontwikkeling in relatie tot de actualiteit, Haalbaarheid & Marketing, Conceptontwikkeling & Ontwerp, Participatie, Grondexploitatie & Financiële Aspecten, Juridische aspecten, Selecties & Aanbestedingen en het Uitvoeringsproces. Verspreid door de opleiding is er aandacht voor de essentiële (team)vaardigheden van de projectontwikkelaar. Er vindt geen schriftelijke toetsing plaats.

Casusopdracht

Er wordt in kleinere groepen, gedurende de looptijd van de leergang, gewerkt aan een concrete casus. Deze casusgroepen worden zorgvuldig samengesteld teneinde het (leer)effect van de samenwerking zo hoog mogelijk te laten zijn. Het doel is een eindpresentatie waarbij zowel een gedetailleerd investeringsvoorstel als een overtuigende visie plus uitgewerkt concept moet worden gepresenteerd aan een vakkundige jury.

Opzet

Een vaste groep van 25 cursisten volgt in een periode van circa vijf maanden de vier modules van twee dagen (donderdag en vrijdag) plus 3 'losse' dagen. Tijdens de vier modules wordt ook een deel van donderdagavond ingevuld met inhoudelijk programma. Het programma kent dankzij de vakdocenten een goede mix tussen theorie en praktijk. Tevens vindt er een excursie en een projectbezoek plaats en is er ruimte voor korte inspirerende presentaties. De LPO vindt plaats op verschillende locaties. Een basislocatie centraal in het land, een locatie gelinkt aan de casusopdracht en een locatie in een van vier grote steden in Nederland.

Voor wie?

Het programma van de LPO sluit aan bij professionals met enkele jaren relevante werkervaring in de project- of gebiedsontwikkeling. Deze professionals willen groeien in hun huidige rol, ambiëren een vervolgstap in de project- c.q. gebiedsontwikkeling en willen het professionele netwerk vergroten. Cursisten zijn werkzaam bij projectontwikkelaars, bouwbedrijven, vastgoedbeleggers of woningcorporaties. Vanuit de overheid, financiële instellingen en consultancy mag de LPO ook op groeiende interesse rekenen. Het streven is om de groep cursisten zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. De LPO staat ook open voor niet-leden van NEPROM.

Studiebelasting

Cursisten moeten rekening houden met een studiebelasting van in totaal circa 140 uren over een periode van circa 18 weken. Dit betreft deelname aan het programma (in totaal 11 lesdagen, circa 90 uur), in groepsverband werken aan de casus (circa 30 uren) en zelfstudie van verplichte literatuur (circa 20 uren).

Organisatie

Elke ronde wordt begeleid door een vaste hoofddocent. De hoofddocent is de 'linking pin' tussen docenten en cursisten, bewaakt de leerdoelen en de rode draad in het lesprogramma. De hoofddocent voert ook de regie in relatie tot de casusopdracht. Vanuit NEPROM draagt de Programma Manager, Jos Sentel, de eindverantwoordelijkheid voor de LPO. Coördinatie van alles dat nodig is om elk ronde van de LPO vlekkeloos te laten verlopen ligt bij Yvonne Wigchert van NEPROM.

Kosten

De kosten per deelnemer zijn per 1 januari 2024 (de facto vanaf LPO 137) als volgt vastgesteld: 
  • Deelnemer vanuit NEPROM lid-bedrijf: € 6.000 (exclusief btw)
  • Deelnemer vanuit een overheidsorgaan: € 6.000 (exclusief btw)
  • Deelnemer vanuit een organisatie dat geen lid is van NEPROM: € 6.500 (exclusief btw)
Genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Voor alle hotelovernachtingen, lunches en diners gedurende de gehele Leergang wordt aanvullend € 1.500 (exclusief btw) in rekening gebracht. Eventuele parkeerkosten zijn hierin niet opgenomen. 
NEPROM behoudt zich het recht voor om de prijzen per 1 januari van het volgende kalenderjaar te herzien. 


We helpen je graag verder

Seafra Moleveld (600 x 600 px) (1).png

Interesse om deel te nemen?

De LPO start vier maal per jaar: twee keer in het voorjaar en twee keer in het najaar. Voor alle data van de 4 Leergangen in 2024 kan je contact met ons opnemen. We werken momenteel met een wachtlijst. 

4.png

91880f4c-f669-418a-ae4c-ee88f6428313
Data
Geen data beschikbaar...