Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
20 oktober 2014
Belastingplan 2015: overdrachtsbelasting terug bij af
Het Belastingplan 2015 maakt een einde aan twee recent getroffen tijdelijke (overdrachts)belastingmaatregelen.

Het Belastingplan 2015 maakt een einde aan twee recent getroffen tijdelijke (overdrachts)belastingmaatregelen. 

De eerste tijdelijke maatregel betreft de samenloopvrijstelling bij nieuw vastgoed. De termijn om verhuurd of in gebruik genomen nieuw vastgoed zonder overdrachtsbelasting te leveren, gaat weer terug van 24 maanden naar 6 maanden met ingang van 1 januari 2015.

Dit is opmerkelijk aangezien de markt veel profijt heeft gehad van deze maatregel. De langere termijn geeft namelijk net iets ruimte om verkoop en verhuur van vastgoed op elkaar af te stemmen. Er is meer tijd om verhuurd vastgoed te verkopen. Dat geldt voor woningen (middeldure huur bijvoorbeeld) en commercieel vastgoed. Tevens is er meer tijd om niet verhuurd vastgoed alsnog te verhuren of te verkopen. Bovendien hoeft de levering aan een derde minder gehaast afgehandeld te worden waardoor het onderhandelingstraject zorgvuldiger doorlopen kan worden; zonder rekening te hoeven houden met prijsverhogende (belastingtechnische) aspecten.

Zes maanden blijkt te kort om alles verhuurd, verkocht en afgehandeld (lees: in gebruik genomen of geleverd) te krijgen. De markt is bij een langere termijn gebaat en het is dan ook een gemiste kans om deze maatregel niet te verlengen.

Opvolgende verkrijging
Ten tweede blijkt uit het Belastingplan dat de tijdelijke maatregel betreffende de opvolgende verkrijging van dezelfde onroerende zaak niet genoemd, en dus niet verlengd wordt.

Er gold ‘een vrijstelling’ voor doorlevering binnen zes maanden. Die termijn is tijdelijk verlengd tot 36 maanden. De maatstaf voor de heffing van de overdrachtsbelasting wordt namelijk verminderd wanneer de eerste verkrijging heeft plaats gevonden tussen 31 augustus 2012 en 1 januari 2015. Ook deze termijn gaat terug naar zes maanden. Dit terwijl de maatregel veel rust op de markt brengt.

Om de markt voor commercieel vastgoed lucht te geven, en de woningsector ten volle te laten profiteren van het huidige (voorzichtige) herstel, verzoekt de NEPROM beide maatregelen permanent te maken of minimaal nog met een jaar te verlengen. De gevolgen van de vastgoedcrisis zijn namelijk dagelijks nog volop merkbaar en voelbaar in de praktijk van NEPROM-leden en andere vastgoedondernemingen.

Aangezien het om een bedrijfsproces gaat dat gekenmerkt wordt door een keten waarin positieve economische effecten niet van de een op de andere dag doorwerken, lijkt de gevraagde verlenging op zijn plaats.

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/geld/vastgoed-geld2.jpg

Tags