Skip Navigation LinksStart

Dossier
Tenders en grondverkoop
De uitspraak van de Hoge Raad in de zaak Didam over het door de overheid bieden van gelijke kansen bij gronduitgifte heeft grote gevolgen voor het een-op-een samenwerken bij gebiedsontwikkeling. De gevolgen moeten in de praktijk geleidelijk duidelijk worden.
4a606815-334d-45a3-95ab-30c8e712035b
Contactpersoon:
ir. Margriet (M.H.L.) Schepman
Hoofd Verenigingszaken en Financiën
6 december 2022
6 december 2022
Didam-proof in beleid en praktijk
Op dinsdag 22 november organiseerden de NEPROM, BZK en VNG/VvG een bijeenkomst over de gevolgen van het Didam-arrest voor gebiedsontwikkeling. Lees hier het verslag.
Lees nieuwsbericht
4 november 2022
BZK, VNG, VvG en NEPROM hebben Didam-handreiking uitgebracht
De handreiking biedt ondersteuning bij de implementatie van het Didam-arrest en omvat praktische stappenplannen voor zowel de selectieprocedure als een-op-een transacties.
Lees nieuwsbericht
29 juni 2022
Brief van BZK aan gemeenten over Didam-arrest
In de brief wordt ingegaan op de toepassing van een openbare selectieprocedure. Ook wordt de handreiking over dit onderwerp waar de NEPROM met andere partijen aan werkt aangekondigd, en wordt het belang van voldoende voortgang van de woningbouw benadrukt.
Lees nieuwsbericht
18 maart 2022
Rondetafelgesprek Didam-arrest
Het Didam-arrest heeft binnen de vastgoedontwikkeling veel onzekerheid en onduidelijkheden met zich meegebracht. Tijdens het rondetafelgesprek zijn verschillende casussen besproken om meer duidelijkheid te verschaffen.
Lees nieuwsbericht
15 maart 2022
Kort geding: uitspraak in relatie tot Didam-arrest
Het Gerecht in eerste aanleg te Sint Maarten oordeelde op 28 januari 2022 dat de vordering tot levering van zes percelen in erfpacht niet kon worden toegewezen, ondanks dat het besluit tot uitgifte dateert uit 2016.
Lees nieuwsbericht
18 januari 2022
Praktisch omgaan met ‘Didam’
Gemeenten en ontwikkelaars inventariseren de gevolgen van het Didam-arrest en zoeken naar praktische mogelijkheden om vertraging van projecten te voorkomen. Dat bleek uit gesprekken die de NEPROM organiseerde.
Lees nieuwsbericht
21 december 2021
Opinie: 1-op-1 grondverkoop
Het gedrag van gemeenten en marktpartijen bepaalt in hoeverre de schade door de uitspraak van de Hoge Raad kan beperkt blijven, vindt Friso de Zeeuw.
Lees nieuwsbericht
14 december 2021
"Op dit moment schieten projecten al in de vertraging"
NEPROM-directeur Jan Fokkema sprak met BNR over de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad over gronduitgifte.
Lees nieuwsbericht
14 december 2021
Drukbezocht flitswebinar over de verkoop van vastgoed door overheden
Op 10 december 2021 vond het webinar plaats over de verkoop van vastgoed door overheden. Ali Al Khatib en Erik Verweij (Stibbe) gingen in op een belangrijke actualiteit met grote gevolgen voor de projectontwikkelingspraktijk.
Lees nieuwsbericht
14 december 2021
Uitspraak Hoge Raad levert nu al vertraging woningbouw op
De uitspraak zorgt meteen voor vertraging bij veel lopende projecten. NEPROM-directeur Jan Fokkema geeft op verzoek van o.a. Cobouw en BNR een reactie.
Lees nieuwsbericht
20 april 2021
Vijf tips voor goede tenders
Deze vijf tips vormen samen een compacte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten uit de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling, volgens projectontwikkelaars.
Lees nieuwsbericht
1 oktober 2019
Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 biedt een compleet overzicht van alle afwegingen die overheden en marktpartijen moeten maken bij (het komen tot) samenwerking in gebiedsontwikkeling, van initiatief tot en met realisatie.
Lees meer