Skip Navigation LinksStart

Dossier
Woningbouwbeleid G5
Het woningtekort wordt het sterkst gevoeld in de vijf grote steden. Die ontwikkelen beleid om voldoende betaalbaar woningaanbod te realiseren voor alle doelgroepen. Aan marktpartijen de taak om deze opgave in te vullen en woningen te realiseren.
4f1fac75-e9f9-4e8c-b7b4-0a00bd606726
5 oktober 2020
5 oktober 2020
Besluitvorming Provinciale omgevingsverordening Noord-Holland
Tijdens de klankbordgroep marktpartijen op 23 september werd stilgestaan bij de aanstaande vaststelling van de nieuwe Provinciale omgevingsverordening op 5 oktober. Een groot deel van de provincie krijgt dan de status van Bijzonder Provinciaal Landschap, waardoor er niet meer gebouwd mag worden.
Lees nieuwsbericht [alleen leden] 
5 maart 2020
Zelfbewoningsplicht nieuwbouw Amsterdam
De NEPROM heeft een inspraakreactie ingediend naar aanleiding van het Amsterdamse beleidsvoornemen ‘Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners’. De NEPROM vindt de voorgestelde regeling onwenselijk en niet effectief.
Lees nieuwsbericht
3 februari 2020
Amsterdams akkoord: meer betaalbare woningen
Er is een groot tekort aan sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen voor middeninkomens in Amsterdam. De gemeente, IVBN, Vastgoed Belang en NEPROM gaan daarom zorgen voor meer betaalbare woningen.
Lees nieuwsbericht
13 november 2019
NEPROM lid Platform Ontwikkeling Rotterdam
​De NEPROM is lid geworden van het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR).
Lees nieuwsbericht
11 september 2019
Ontwikkelen in Amsterdam is uitdagend
Onlangs is in Amsterdam gesproken over de haalbaarheid van transformatie naar woningen en hoe om te gaan met duurzaamheidsambities bij tenders. Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende ideeën gevormd, die nu verder worden uitgewerkt.
Lees nieuwsbericht
4 juli 2019
NEPROM partner in Stadsakkoord Wonen Utrecht
De gemeente Utrecht heeft aan de NEPROM gevraagd om zich als partner aan te sluiten bij het Stadsakkoord Wonen.
Lees nieuwsbericht