Skip Navigation LinksStart

Dossier
NOVI en NOVI-Alliantie
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting bij het maken van keuzes bij de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De NEPROM heeft van begin af aan input geleverd en was met het oog op de uitvoering mede-initiatiefnemer voor de NOVI-Alliantie.
ca942ef7-a590-4c76-8cd4-eef4d6504df1
13 november 2020
13 november 2020
Wonen topprioriteit NOVI
De Kamer heeft op 3 november een motie aangenomen die ervoor zorgt dat wonen topprioriteit krijgt binnen de NOVI. Daarnaast is er een motie aangenomen die ervoor zorgt dat de Regionale Investeringsagenda (RIA) een centrale plaats krijgt in de uitvoeringsagenda van de NOVI.
Lees nieuwsbericht
24 september 2020
Inbreng NOVI-Alliantie voor overleg Nationale Omgevingsvisie
Op 24 september hield de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de NOVI. Dit was aanleiding voor de NOVI-Alliantie (o.a. G40, VNO-NCW, NEPROM, Rover, Staatsbosbeheer, NS, Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft) om een schriftelijke reactie te sturen naar de Commissie Binnenlandse over de onlangs verschenen Nationale Omgevingsvisie en de bijbehorende Uitvoeringsagenda.
Lees nieuwsbericht
28 april 2020
​Kabinet neemt meer regie op de inrichting van Nederland
Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft op 24 april 2020 in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.
Lees meer
27 februari 2020
Stand van zaken NOVI-Alliantie
Op 19 februari heeft in Utrecht een bijeenkomst van de NOVI-Alliantie plaatsgevonden. Onder de vlag van de NOVI-Alliantie zijn momenteel vijf pilotregio’s bezig met het opstellen van Regionale Investeringsagenda’s (RIA’s).
Lees nieuwsbericht
9 oktober 2019
Regio Breda biedt eerste RIA aan
In het kader van de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie werken verschillende regio’s in Nederland aan regionale investeringsagenda’s (RIA’s). De regio Breda heeft nu als eerste regio in Nederland een voorzet geleverd voor een Regionale Investeringsagenda.
Lees nieuwsbericht
11 juli 2019
Met minister Ollongren aan tafel
Op woensdag 10 juli, zat de NOVI-Alliantie, onder voorzitterschap van NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter, aan tafel met minister Ollongren en twee van haar directeuren over de uitvoering van de Nationale Omgevingsvisie.
Lees nieuwsbericht
20 juni 2019
Van NOVI naar Regionale Investeringsagenda
Op 20 juni lanceert minister Ollongren de langverwachte Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Nu de uitvoering nog. De NOVI-Alliantie, een initiatief van de NEPROM, doet concrete voorstellen.
Lees nieuwsbericht