Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwnl.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwnl.jpg
Nieuws
15 september 2022
Expertteam Woningbouw biedt hulp aan
In november organiseert het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een nieuwe serie versnellingskamers voor ontwikkelaars. Inschrijven kan t/m 1 oktober.
Het woningtekort in Nederland is groot. Alle zeilen moeten worden bijgezet om zo snel mogelijk iedereen voldoende en geschikte woonruimte te kunnen bieden. Reden voor het Kabinet om in te zetten op het stimuleren en versnellen van woningbouwprojecten door inzet van allerlei financiële middelen en expertise. Projectontwikkelaars kunnen samen met de betrokken gemeente gestagneerde projecten aandragen om te klankborden met leden van Expertteam Woningbouw. 
 
Gemeenten kunnen al een aantal jaar gebruik maken van de kennis en kunde van het landelijk opererende Expertteam Woningbouw. Dit team van externe, onafhankelijke, deskundigen biedt gemeenten oplossingsrichtingen voor knelpunten bij zowel nieuwbouwprojecten als transformatieprojecten voor woningbouw. Te denken valt aan een grondexploitatie of een anterieure overeenkomst waar de betrokken partijen het niet over eens kunnen worden.  
 
Versnellingskamers voor ontwikkelaars 
Om daadwerkelijk woningen te bouwen hebben markt en overheid elkaar nodig. In de eerste twee weken van november 2022 organiseert het Expertteam Woningbouw van RVO voor de tweede keer een beperkt aantal ‘versnellingskamers’ waar zowel de markt als de overheid betrokken worden. In deze online bijeenkomst van een uur krijgt een ontwikkelaar, samen met de betrokken gemeente, de gelegenheid om een gestagneerd project en de uitdagingen daarbij voor te leggen aan twee deskundigen van het Expertteam Woningbouw. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uiteraard zijn de gesprekken vertrouwelijk. Alleen de algemene lessen en aanbevelingen worden in een later stadium met de praktijk gedeeld.  
 
Inschrijving 
Inschrijven kan tot en met 1 oktober. Meer informatie vind je hier. Er is een beperkt aantal versnellingskamers beschikbaar. Binnen enkele dagen na sluiting van de inschrijving verneemt u of uw project geselecteerd is. Selectie gebeurt op grond van de inschatting in hoeverre een versnellingskamer voor uw project een verschil kan maken. Probeer bij uw inschrijving uw knelpunt(en) daarom zo concreet mogelijk te omschrijven. Let op: het is belangrijk dat de desbetreffende gemeente bereid is medewerking te verlenen.  
 
Lessen uit eerste ronde 
In een drietal webcasts delen experts die bij de versnellingskamers betrokken waren samen met andere belanghebbenden, hun ervaringen, adviezen en tips. Deze zijn gemaakt in samenwerking met Platform31. In de eerste aflevering praat gespreksleider Jop Fackeldey (voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie) met Jeroen Hatenboer (Lid Expertteam Woningbouw) en Isabelle van de Geer (plaatsvervangend directeur directie Woningbouw bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Zij bespreken hoe je binnen (en dankzij) wet- en regelgeving kunt versnellen en zoomen hierbij onder andere in op publiek-private samenwerking. 
 
Desirée Uitzetter spreekt in de tweede aflevering onder leiding van Jop Fackeldey met Leontine de Koning (Lid Expertteam Woningbouw) over samenwerking. De laatste aflevering met als gasten Frits Dinkla (Lid Expertteam Woningbouw) en Hans ter Steege (CEO van de Ter Steege Groep) staat in het teken van capaciteit. Deze beide webcasts komen op 22 en 29 september online.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwnl.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwnl.jpg

Tags