Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
16 februari 2023
Studie naar extra CO2-reductie in de nieuwbouw
DGMR onderzoekt de mogelijkheden om in nieuwbouw een betere energieprestatie te realiseren dan wettelijk vereist met focus op maatregelen die snel in alle nieuwbouw ingevoerd kunnen worden.

Is er in nieuwbouwwoningen extra CO2-reductie te realiseren? Kunnen we in de exploitatiefase een betere energieprestatie realiseren dan wettelijk vereist? NEPROM en Bouwend Nederland hebben DGMR opdracht gegeven om hier een studie naar te verrichten.

De focus ligt op energiemaatregelen met een zo groot mogelijke CO2-reductie, die op korte termijn over de volle breedte van de nieuwbouwpraktijk ingevoerd kunnen worden. De relevante neveneffecten van meer materiaalgebruik worden ook meegenomen. De onderwerpen voor nader onderzoek zijn:

  • verbetering van de U-waarde van ramen en kozijnen;
  • verbetering van de luchtdichtheid;
  • toepassing van balansventilatie;
  • toepassing van koeling;
  • toepassing van extra PV-panelen.

De energetische impact van de verbeteringen worden doorgerekend met BENG-berekeningen aan BENG-referentiegebouwen van RVO. Met de resultaten hopen we concrete, praktische aanbevelingen en handvatten te kunnen verstrekken aan de minister van VRO. Ook kunnen de resultaten van de studie gebruikt worden om tot nadere afspraken met onze leden te komen, waarbij vooruitlopend op eventuele regelgeving de leden van de brancheverenigingen zich ervoor inspannen om de aanbevelingen bij elk project toe te passen.

Een begeleidingsgroep met duurzaamheidsexperts van BPD, Heijmans, TBI, Van Wijnen, NEPROM, Bouwend Nederland en het ministerie van BZK begeleiden het onderzoek. De studie start in februari en is voor 15 mei 2023 afgerond.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/CO2.jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/duurzaamheid/CO2.jpg

Tags


Downloads