Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
6 juli 2023
Suggesties om de dip te dempen
De Woningbouwcoalitie maakt zich zorgen over de ontwikkelingen op de woningmarkt. Zij gaf de Tweede Kamer input om in het debat Woningbouwopgave en koopsector op 5 juli de minister te bevragen over maatregelen om de dip in de woningbouw te verzachten.

De Woningbouwcoalitie, bestaande uit Koninklijke Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL, NVM, IVBN, Aedes en Vereniging Eigen Huis, schreef een brief aan de Tweede Kamer om haar van input te voorzien voor het debat Woningbouwopgave en koopsector op 5 juli.

In de brief uiten wij onze zorgen over de moeilijke omstandigheden die onvermijdelijk zullen leiden tot een dip in de woningproductie. Tevens doen we een aantal suggesties om de dip te verzachten:

  • Blijven sturen op voldoende plancapaciteit, ook in tijden van terugvallende productie.
  • Inzetten op en landelijk uniform monitoringssysteem als basis om aan versnellingstafels te werken aan de voortgang van realistische plannen voor (betaalbare) woningbouw.
  • Corporaties in staat stellen woningen over te nemen zonder het gelijke speelveld met marktpartijen te verstoren.
  • Voorkomen van vertraging door een stapeling van eisen en afspreken van ambitieuze, uniforme gemeentelijke en provinciale eisen.
  • (woning)bouwactiviteiten prioriteit geven bij de verdeling van de schaarse ruimte op het energienet.
  • Een doorbouwgarantie instellen en middelen uit het Mobiliteitsfonds gebruiken voor ontsluiting van woningbouwlocaties waar op korte termijn betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

De Woningbouwcoalitie heeft niet de illusie dat een dip in de woningbouwproductie te voorkomen valt. In de brief benadrukken we ook dat wij – los van de maatregelen die het Rijk kan nemen – onze bijdrage willen leveren aan het beperken van de verwachte terugslag. Dit willen wij doen door met open boeken het goede gesprek te voeren over wat er wel en niet kan en op zoek te gaan naar mogelijkheden om plannen zoveel als mogelijk te laten doorgaan.


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwcoalitie%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/woningbouwcoalitie%20(1).jpg

Tags