Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/events/bouwagenda.jpg
Nieuws
30 november 2016
"Met Bouwagenda werken aan toekomstbestendige sector"
Overheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaan gezamenlijk met de Bouwagenda aan de slag. Het doel: nauwere samenwerking.

De bouwsector versterken en oplossingen bieden voor maatschappelijke uitdagingen zoals het verduurzamen van woningen en effectiever gebruik van grondstoffen. Dit beogen ministers Kamp (Economische Zaken), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Wonen en Rijksdienst), het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies met de onlangs aangekondigde Bouwagenda. Onder leiding van Bernard Wientjes gaan partijen nauwer samenwerken om deze sector succesvol te houden. Job Dura nam namens het NEPROM-bestuur deel aan de startbijeenkomst.

Het kabinet benadrukt hoe groot het economisch belang van de bouw voor Nederland is: “Na een aantal jaren van diepe crisis, is de productie en omzet in de sector weer aangetrokken. Het is nu zaak om de bouw succesvol te houden en toekomstbestendig te maken. Met de Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan zaken die voor alle Nederlanders van belang zijn: het aanleggen van toekomstbestendige infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huizen en bedrijfspanden en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw”, aldus minister Kamp.

De Taskforce Bouw stelt onder leiding van Bernard Wientjes de Bouwagenda op. De agenda voor 2017-2021 wordt komend voorjaar gepresenteerd. Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, het verbeteren van het hernieuwbare grondstoffenverbruik met vijftig procent en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van één miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen. 

[update 8 dec] Op woensdag 7 december heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen Taskgroepvoorzitter Bernard Wientjes, NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen en NEPROM-directeur Jan Fokkema. Daarin is verkennend gesproken over de bijdrage die de NEPROM kan leveren aan de Taskforce.

Zie ook de kamerbrief van minister Kamp (EZ) over de bouwagenda.

fotograaf: René van den Burg

Tags