Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Warmtenet%20website.png, https://intern.neprom.nl/Afbeeldingen/Warmtenet%20website.png
Nieuws
20 juli 2020
"Nieuwbouw niet verplicht op warmtenet"
Tot en met 3 augustus a.s. kan gereageerd worden op het concept van de Wet Collectieve Warmtevoorziening. De NEPROM heeft om verduidelijking en versterking van de positie van nieuwbouw in het wetsvoorstel gevraagd.

​Tot en met 3 augustus a.s. kan gereageerd worden op het concept van de Wet Collectieve Warmtevoorziening. In het kader van de energietransitie krijgt de gemeente een belangrijke rol toebedeeld om een wijkgerichte aanpak mogelijk te maken voor collectieve warmtevoorzieningen. Alleen aangewezen warmtebedrijven mogen een warmtenet aanleggen en exploiteren.

Aangezien de wet lijkt te zijn gericht op bestaand vastgoed in bestaande wijken, heeft de NEPROM om verduidelijking en versterking van de positie van nieuwbouw in het wetsvoorstel gevraagd. Projectontwikkelaars dienen over goede mogelijkheden te beschikken bij de keuze voor de warmtevoorziening van het te realiseren vastgoed. De NEPROM heeft daarom gevraagd om ruimere uitzonderingen op de exclusiviteit van het aangewezen warmtebedrijf en een betere opt-out regeling; zodat nieuwbouw niet verplicht aangesloten hoeft te worden op het warmtenet. Lees de NEPROM-reactie.

Tags