Skip Navigation LinksNieuws

https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Desiree%20klein%202.png, https://www.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Desiree%20klein%202.png
Nieuws
26 september 2019
​Remkes biedt woningzoekende geen oplossing
Volgens de NEPROM biedt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Remkes, geen oplossingen aan het kabinet om op korte termijn de woningbouw weer aan de gang te krijgen. Een noodsituatie dreigt voor woningzoekenden, want halvering van de woningproductie is het gevolg.

Als kabinet niet ingrijpt, halveert de woningbouwproductie in 2020

Remkes biedt woningzoekende geen oplossing
 
Volgens de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, biedt het Adviescollege Stikstofproblematiek onder voorzitterschap van Remkes, geen oplossingen aan het kabinet om op korte termijn de woningbouw weer aan de gang te krijgen. Een noodsituatie dreigt voor woningzoekenden, want halvering van de woningproductie is het gevolg. Het kabinet moet nu zelf met noodmaatregelen voor de woningbouw komen. 
 
Volgens NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter dreigt een noodsituatie: “Als gevolg van de stikstofproblematiek geven gemeenten en provincies momenteel nauwelijks nog vergunningen af voor woningbouw, terwijl er een schreeuwend woningtekort is. Hierdoor kunnen we niet starten met de bouw van duizenden woningen die komend jaar in de planning staan. Als dit niet binnen enkele maanden alsnog op gang komt, dan halveert de woningproductie volgend jaar. In plaats van de noodzakelijke 75.000 nieuwe woningen komen we dan niet verder dan 40.000. De schade voor de bouw en economie is dan niet te overzien en voor de woningzoekenden wordt hun situatie uitzichtloos.”  
 
Landbouw en verkeer 20.000 keer erger dan woningbouw 
De NEPROM begrijpt niet dat het advies van het Adviescollege zich voor de korte termijn alleen richt op de veehouderij en het verkeer. De woningbouw wordt ongekend hard getroffen. Terwijl de bijdrage van de woningbouw aan de stikstofproblematiek verwaarloosbaar is ten opzichte van de bijdragen van de veehouderij en het verkeer. Volgens Uitzetter leidt de bouw van een gemiddeld woningbouwproject van 100 woningen op enige honderden meters afstand van een Natura 2000gebied tot een depositie van minder dan 1 gram stikstof per hectare per jaar, terwijl er vanuit andere bronnen, voornamelijk intensieve veeteelt en het verkeer, 20 kilogram per hectare per jaar neerslaat. Uit alle onderzoeken en experimenten die zijn uitgevoerd, blijkt dat 1 gram stikstof per hectare per jaar geen enkele schadelijke invloed heeft op de natuur, volgens de NEPROM.
 
Vrijstelling natuurvergunning noodzakelijk
Onder het Programma Stikstofaanpak (PAS) waren de meeste woningbouwprojecten vrijgesteld van een vergunning, omdat de uitstoot onder de 0,05 mol per hectare per jaar bleef (vergelijkbaar met 1 gram stikstof). Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State geldt die vrijstellingsgrens niet meer. Ook het Adviescollege van Remkes vindt het wenselijk dat er (opnieuw) een drempelwaarde komt, waardoor projecten die daaronder blijven doorgang kunnen vinden, onder de voorwaarde dat het reductiebeleid daar voldoende ruimte voor biedt. Het college gaat echter pas in haar volgende advies, dat in mei volgend jaar verwacht wordt, daar verder op in. 

Noodmaatregel woningbouw is noodzakelijk
In lijn met het advies van Remkes dringt de NEPROM er bij het kabinet op aan om nu op zeer korte termijn – parallel aan de ingrepen bij de intensieve veeteelt en het verkeer – een tijdelijk beoordelingskader voor de (woning)bouw te publiceren met daarin zo’n drempelwaarde. Daarbij moet het kabinet tevens aangeven hoe met kortdurende zeer beperkte stikstofemissies, zoals tijdens de bouw van woningen plaatsvindt, omgegaan moet worden. Dat tijdelijke beoordelingskader moet ervoor zorgen dat woningbouwprojecten die onder de oude grens van 0,05 mol blijven, een generieke vrijstelling voor een natuurvergunning krijgen. Alleen dan kan de woningbouw weer door en blijft de schade beperkt. De NEPROM biedt het kabinet haar hulp aan om tot zo’n tijdelijk beoordelingskader te komen.
 
Over de NEPROM
De NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) is de vereniging van professionele projectontwikkelaars. De belangrijkste doelstelling van de NEPROM is het bevorderen van de samenwerking tussen de overheid en ontwikkelaars bij de totstandkoming van vastgoedprojecten. De NEPROM is in 1974 opgericht. Meer informatie is te vinden op de website www.neprom.nl​.