Skip Navigation LinksNieuws

Nieuws
21 september 2021
‘Woningbouw lijdt onder voortslepende formatie!’
De NEPROM reageert in een persbericht op de Miljoenennota.
Voorburg, 21 september 2021

De NEPROM, vereniging van projectontwikkelaars, heeft weinig goede woorden over voor de Haagse politiek van dit moment. In haar reactie hekelt zij de 'beleidsarme' begroting en bepleit zij doortastendheid bij de middenpartijen. Volgens de ontwikkelaars moet er veel meer haast gemaakt worden met het formeren van een nieuw kabinet dat de problemen rondom de woningbouw daadwerkelijk gaat aanpakken.

De ontwikkelaars verenigd in de NEPROM zijn uiterst teleurgesteld dat de zes middenpartijen zolang om elkaar heen blijven draaien, terwijl de woningnood om oplossingen schreeuwt. Desirée Uitzetter, voorzitter van de NEPROM, beklemtoont dat langer uitstel voor veel mensen rampzalig is: "De bouwproductie moet echt omhoog, van krap 75.000 woningen per jaar naar 100.000. Dat vergt heel forse maatregelen van het Rijk. Hoe langer de politiek wacht, hoe langer de problemen voortduren voor hele generaties die nu op de woningmarkt komen. Het is een mooi gebaar dat 1 miljard wordt toegezegd in het kader van de Woningbouwimpuls, maar die wordt over tien jaar uitgesmeerd. Dat is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. Het minste wat de Tweede Kamer nu kan doen is ervoor zorgen dat die 1 miljard in z'n geheel al in 2022 kan worden besteed aan nieuwbouwprojecten met minimaal 50% betaalbare woningen. Daarnaast kan de Kamer regelen dat corporaties die nieuwe sociale huurwoningen bouwen, korting krijgen op hun verhuurderheffing."

Actieagenda Wonen uitvoeren
Tevens bepleit de NEPROM dat de Actieagenda Wonen onderdeel wordt van de formatiebesprekingen en dat de zes middenpartijen zich publiekelijk uitspreken over de noodzaak om die Actieagenda integraal uit te voeren. Desirée Uitzetter: "In de woningbouwparagraaf van de Actieagenda Wonen, die in februari van dit jaar aan de politiek is aangeboden, staat precies wat het Rijk en andere partijen moeten doen om naar hogere productieniveaus te gaan met meer betaalbare woningen. Naast de eerder genoemde maatregelen, gaat het onder andere om het versterken van de regiefunctie van het Rijk, meer uitvoeringskracht bij gemeenten en het beschikbaar stellen van meer nieuwbouwlocaties. Daarvoor is breed maatschappelijk draagvlak, van Woonbond tot en met VEH en van projectontwikkelaars tot en met gemeenten. Het is nu aan de politiek om echt knopen door te hakken."


https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Prinsjesdag%20(1).jpg, https://intern.neprom.nl/Nieuwsafbeeldingen/Prinsjesdag%20(1).jpg

Tags